Kompensacja mocy biernej

Kompensacja mocy biernej

Moc bierna jest to moc potrzebna do wytworzenia pola magnetycznego w urządzeniach indukcyjnych takich jak silniki, transformatory czy piece indukcyjne. Ma także związek z prądem magnesowania. Moc ta przepływa pomiędzy odbiorcą a dostawcą energii, co dodatkowo obciąża kable, transformatory oraz bezpieczniki.

Rysunek 1 przedstawia wykres napięcia i prądu w przypadku obciążeń czysto rezystancyjnych, gdzie prąd jest w fazie z napięciem cos φ = 1. W przypadku, gdy obciążenie ma charakter indukcyjny (odbiory typu: transformatory, silniki), napięcie wyprzedza prąd o kąt φ (rys. 2). W celu skompensowania mocy biernej należy zainstalować odpowiedni kondensator. Jak można zauważyć na podstawie trójkąta mocy (rys. 3), zastosowanie kondensatorów mocy biernej (np. Premium UHPC) pozwala na zniwelowanie mocy biernej, a co za tym idzie obniżenie mocy pozornej.

Firma Astat posiada w ofercie wysokiej jakości kondensatory typu Premium UHPC – charakteryzują się one długą żywotnością, wynoszącą ponad 150 tys. h. Dodatkowo produkty oferują:

  • wysoką wartość maksymalnego prądu rozruchu kondensatorów 400 In,

  • tolerancję pojemności rzędu ± 5%,

  • szeroki zakres temperatury pracy (od -40 do 60oC).

Specjalnie zaprojektowana obudowa kondensatorów samoregenerujących Premium UHPC pozwala  na  ich  montaż w dowolnej pozycji.

Regulatory mocy biernej

Mikroprocesorowy regulator mocy biernej Multicomp może sterować pracą od 4 do 24 styczników kondensatorowych i/lub modułów tyrystorowych. Każdy stopień kondensatorowy posiada możliwość niezależnego programowania trybu pracy (automatyczny, ręczny) i czasu rozładowania kondensatora. Regulator mocy biernej Multicomp pracuje w układzie czterokwadrantowym, tzn. przy pracy prądnicowej z przesyłem energii elektrycznej do sieci energetycznej  bez  problemu  wykrywa- na  jest  i  automatycznie  kompensowana brakująca ilość mocy biernej.

Regulator, niezależnie od głównego zadania kompensacji mocy biernej, a tym samym poprawy współczynnika mocy w instalacji elektrycznej do wymaganej wartości, realizuje wiele dodatkowych funkcji związanych z bezpieczeństwem i wygodą użytkowania. Funkcja analizy parametrów sieci zasilającej i monitorowania wartości granicznych chroni kondensatory przed przepięciami, przetężeniami oraz nadmiernym przeciążeniem harmonicznymi. Dzięki zintegrowanemu wejściu temperaturowemu, monitorowana jest także temperatura otoczenia wewnątrz szafy baterii kondensatorów, a po przekroczeniu zadanej wartości załączane są przez styki przekaźnika wentylatory. Urządzenie jest wykonane zgodnie z normami: EN 61010-1/A2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2.

Jednym z najefektywniejszych rozwiązań do pomiaru prądu przy instalacjach kompensacji mocy biernej są przekładniki z otwieranym rdzeniem. Firma Astat oferuje dwa typy takich produktów: model KBU oraz KBR. Montaż standardowego przekładnika wiąże się z wieloma trudnościami, takimi jak: długotrwałe wyłączenia zasilania, demontaż szyn prądowych lub przecinanie przewodów zasilających. Przy zastosowaniu przekładników z dzielonym rdzeniem typu KBU lub KBR powyższe problemy nie występują. Podstawową cechą budowy jest otwierany rdzeń przekładnika, dzięki czemu łatwo można nakładać go na kabel lub szyny. Mimo dzielonego rdzenia, przekładniki oferują klasę dokładności 0,5. Dzięki tego rodzaju rozwiązaniu w wielu przypadkach montaż lub wymiana przekładnika (modernizacja rozdzielni lub urządzeń – np. zwiększony pobór mocy, zmiana ilości odbiorników itp.) może odbywać się bez konieczności wyłączania zasilania.

Zapraszamy do kontaktu

Marek Łochwinowicz – Product Manager
tel. 660 515 924, e-mail: m.lochwinowicz@astat.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>