Relacja z III edycji Ogólnopolskiego Forum „Bezpieczna Maszyna”

Relacja z III edycji ogólnopolskiego „Forum Bezpieczna Maszyna”

Dnia 6 grudnia 2016 r. odbyła się III edycja Ogólnopolskiego Forum „Bezpieczna Maszyna”. Tym razem forum zagościło w murach Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gromadząc ponad 110  słuchaczy zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.

Uczestnikami Forum byli m.in.: projektanci, konstruktorzy, producenci, dostawcy i użytkownicy maszyn, a także służby bezpieczeństwa i utrzymania ruchu, pracodawcy i osoby odpowiedzialne za kształtowanie bezpiecznych warunków pracy. Swoją obecnością zaszczycili nas również inspektorzy PIP oraz pracownicy i studenci Politechniki.

Organizatorami wydarzenia były firmy Elokon, Panasonic i Astat , natomiast Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Państwowa Inspekcja Pracy oraz Dziekan Wydziału Elektrycznego.

Rolę konferansjera objął Pan Jarosław Moczak z firmy Panasonic, który poprowadził uczestników Forum przez cykl wykładów z zakresu:

  • Europejska i polska koncepcja bezpieczeństwa maszyn
  • Jak bezpiecznie modernizować maszyny

Prelegent:  mgr inż. Tomasz Otrębski, Elokon Polska Sp. z o.o.

  • Ocena ryzyka jako narzędzie inżynierskie przy projektowaniu i eksploatacji maszyn
  • Bezpieczeństwo w układach sterowania maszyn

Prelegent:  mgr inż. Mariusz Głowicki, Elokon Polska Sp. z o.o.

  • Rola Państwowej Inspekcji Pracy jako organu nadzoru rynku
  • Inspekcja pracy w zakładach pracy

Prelegent:  mgr inż. Włodzimierz Łabanowski , Nadinspektor OIP w Olsztynie

  • Techniczne środki bezpieczeństwa przy projektowaniu i eksploatacji maszyn

Prelegent:  mgr inż. Piotr Fetraś, Panasonic Electric Works Polska Sp. z o.o.

  • Metody zabezpieczania stref niebezpiecznych i ruchomych części maszyn

Prelegent:  mgr Paweł Kędzierski, Astat Sp. z o.o.

Tematyka wykładów i wiedza przekazana w trakcie Forum, została uznana przez uczestników za przydatną, ułatwiającą planowanie i wykonywanie codziennych obowiązków w pracy. Wyjątkowo zróżnicowane  grono odbiorców zaowocowało bardzo żywą  dyskusją ,wymianą doświadczeń i opinii, a tym samym możliwością spojrzenia na zagadnienie bezpieczeństwa maszyn w szerszym spektrum. Forum zakończyła bardzo ożywiona dyskusja z aktywnym udziałem ze strony uczestników, która  zaowocowała  konkluzją  o konieczności  ujednolicenia podejścia w zakresie modernizacji maszyn.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły następujące wydawnictwa: APA, ATEST, Industrial Monitor, SUR, Utrzymanie Ruchu, Elektro-Systemy, Packaging Polska, ALERT BHP,Elektroinstalator, Nowoczesne Technologie, Inżynieria Utrzymanie Ruchu .

Wobec ogromnego  zainteresowania tematem, już dziś zapraszamy Państwa na przyszłoroczną IV edycję Forum „Bezpieczna Maszyna” i inne wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Astat Sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>