Ochrona danych osobowych

INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W FIRMIE ASTAT SP. Z O.O. ORAZ ASTAT LOGISTYKA SP. Z O.O. JEST

ROBERT GOIŃSKI
nr tel. 664 361 203
adres e-mail: mojedane@astat.pl