fbpx

Produkty według działów

Analizator jakości energii energii LINAX PQ3000, klasa A, Ethernet (www), PQ3000-11110000

Symbol produktu: GMC-PQ3000-111100

Zapytaj o produkt

Napisz wiadomość

61 849 80 51

 • CAMILLE BAUER
 • PQ3000-11110000
 • LCD
 • na tablicy
 • 3 fazowy
 • Modbus TCP / IP
 • dane okresowe, zdarzenia, zakłócenia, statystyka PQ (karta mikor SD 16 GB)
 • opcja
 • 144 x 144 mm
 • Modbus RTU, wyjścia analogowe, wejścia cyfrowe, wyjścia cyfrowe, wyjścia przekaźnikowe, moduł GPS, UPS, wykrywanie prądu zwarciowego, interfejs IEC61850, PROFINET IO, pomiar temperatury
 • csv, statystyka PQ
 • SmartCollect - 30 dniowa wersja testowa, w języku polskim
 • http://84.253.50.6.
 • 0,1%
 • Klasa 0,5 s / 0,5 s
 • Certyfikat klasa A

Opis

Analizator jakości energii LINAX PQ3000, klasa A.

Analizator LINAX PQ3000 łączy w sobie cechy analizatora jakości energii PQ i wielofunkcyjnego przyrządu monitorującego zużycie energii i badającego stan sieci. Klasa A przyrządu zgodna z IEC 61000-4-30 ed. 3 zapewnia precyzyjne, dokładne i wiarygodne pomiary jakości energii.

Funkcje

 • Pomiar w sieci 3 fazowej
 • Wymiary: 144 x 144 x 65 mm
 • PQDIF znormalizowany format danych
 • Analiza zużycia energii, klasa 0,5S (liczniki, profil obciążenia, analiza trendu)
 • Raportowanie zgodnie z normą EN50160 przy wykorzystaniu oprogramowania SMARTCOLLECT PM20 lub za pomocą wbudowanego serwera www
 • Prezentacja danych w miejscu przyłączenia
 • Bezpośredni pomiar do 690V, CAT III
 • Monitorowanie stanu sieci
 • Kontrola za pomocą wyjść alarmowych
 • Uniwersalne moduły I/O
 • Graficzny kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości
 • Inne wykonanie miernika – dobór kodu wg. karty katalogowej

Interfejs Ethernet

 • Parametryzacja za pomocą serwera www
 • Aktualizacja oprogramowania
 • Wyświetlanie pomiarów (http)
 • Zdalne pozyskiwanie pomiarów za pomocą systemu kontroli. (Modbus/TCP)
 • Obsługa i konserwacja

Rejestrator danych

 • Dane okresowe (DO): profil obciążenia, rejestracja mierników
 • Rejestracja zakłóceń (RZ): zdarzenia występujące w napięciu, zgodnie ze standardem PQ normy IEC 61000-4-30 (rejestracja przebiegów oraz 10 ms wartości skutecznych napięć i prądów)
 • Zdarzenia (Z): dziennik zdarzeń systemowych

Opcje:

Interfejs Modbus RTU
Zdalne pozyskiwanie pomiarów za pomocą systemu kontroli.

Moduły wejść/wyjść I/O
Oprócz standardowych wejść/wyjść (1 wejście cyfrowe pasywne, 2 wyjścia cyfrowe) w urządzeniu można zaimplementować do trzech dodatkowych rozszerzeń. Wybór poniżej.

 • 2 wyjścia przekaźnikowe
 • 2 wyjścia analogowe ±20 mA
 • 4 wyjścia analogowe ±20 mA
 • 4 wejścia cyfrowe S0, aktywne lub pasywne
 • Wejście do pomiaru temperatury, czujniki pomiarowe Pt100/PTC
 • Monitorowanie prądu zwarciowego. Każdy moduł prądu zwarciowego zapewnia dwa kanały do monitorowania prądów różnicowych lub zwarciowych w uziemionych systemach prądu przemiennego. W każdym przypadku pomiar musi być wykonany za pomocą odpowiednich przekładników prądowych, bezpośredni pomiar nie jest możliwy.
 • Synchronizacja czasu przez GPS. Bardzo dokładna synchronizacja czasu urządzenia pomiarowego za pomocą wstępnie skonfigurowanego odbiornika GPS (wyposażenie dodatkowe).
 • Interfejs IEC61850
 • PROFINET IO

Zasilanie awaryjne (UPS)
UPS umożliwia potrzymanie pracy pięć razy przez okres 3 minut w przypadku awarii zasilania.

Analiza danych

LINAX PQ3000 przechowuje dane o jakości zasilania w standaryzowanym formacie wymiany danych jakości zasilania (PQDIF) zgodnie z IEEE 1159.3. Za pomocą oprogramowania SMARTCOLLECT PM20 można wyświetlać zawartość tych plików, zapisywać je w bazie danych i analizować. Można również sporządzić raport zgodności.

Dedykowany program SMARTCOLLECT – to wydajne oprogramowanie do zarządzania danymi przygotowane specjalnie dla zastosowań w energetyce i przemyśle oraz usługach i przedsiębiorstwach publicznych. Służące do prostego i bezpiecznego pozyskiwania i analizy danych z naciskiem na zarządzanie energią. Dzięki SMARTCOLLECT wszystkie istotne dane dotyczące zużycia energii elektrycznej, wody, gazu lub ciepła mogą być rejestrowane, przechowywane, wizualizowane, oceniane i automatycznie raportowane.

Program SMARTCOLLECT składa się z następujących modułów:

 • Smartcollect client – graficzna prezentacja odpytywanych danych, eksport do Excela, moduł konfiguracji urządzeń, możliwość ostrzegania i wysyłania wiadomości za pomocą e-mail.
 • Smartcollect baza danych – darmowa baza SQL do gromadzenia danych.
 • Smartcollect server – gromadzi dane z aktywnych źródeł i kanałów i zapisuje je bezpośrednio w bazie centralnej.

Moduły te można instalować na pojedynczym lub na kilku serwerach / komputerach. Przez magistralę Modbus można podłączać mierniki również innych producentów niż Camille Bauer i Gossen Metrawatt.

SMARTCOLLECT dostępny jest w trzech wersjach wykonania:

 • PM10 – MODUŁ PODSTAWOWY. Moduł PM10 w łatwy sposób zbiera dane pomiarowe i przechowuje je w otwartej bazie danych SQL. Moduł oferuje podstawowe funkcjonalności jak analiza danych, płynne monitorowanie energii oraz ułatwia przygotowywanie i wysyłanie raportów. Dzięki interfejsowi graficznemu SMARTCOLLECT to przejrzyste i łatwe w obsłudze oprogramowanie.
 • PM20 – MODUŁ JAKOŚCI ENERGII – Moduł PM20 rozszerza podstawowy moduł PM10 o różne opcje wizualizacji i analizy jakości energii. Pliki PQDIF pobrane z analizatorów jakości energii są importowane, konwertowane i zapisywane w bazie danych. Zmierzone dane mogą być wykorzystane do stworzenia raportów zgodnych z normą EN50160
 • PM30 – MODUŁ WIZUALIZACJI – Moduł PM30 z kolei bazuje na module PM20 i uzupełnia go o wizualizację instalacji, procesów i procedur. Poszczególne obrazy, schematy, rysunki zawierające dane pomiarowe, stany przełączeń i wartości graniczne mogą być powiązane w celu opracowania obszernej wizualizacji.

Pliki do pobrania