fbpx

Produkty według działów

Analizator parametrów sieci SINEAX AM2000 Modbus: RTU, TCP / IP, 2 x alarm, 4 x AO, rejestrator (DO, Z), 174904

Symbol produktu: GMC-1749040000000

Zapytaj o produkt

Napisz wiadomość

61 849 80 51

 • CAMILLE BAUER
 • 174904
 • LCD
 • na tablicy
 • 1 fazowy, 3 fazowy
 • Modbus RTU , Modbus TCP / IP
 • dane okresowe, zdarzenia (karta mikor SD 16 GB)
 • 144 x 144 mm
 • Modbus RTU, wyjścia analogowe, wejścia cyfrowe, wyjścia cyfrowe, wyjścia przekaźnikowe, moduł GPS, wykrywanie prądu zwarciowego, interfejs IEC61850, PROFINET IO, pomiar temperatury
 • csv
 • SmartCollect - 30 dniowa wersja testowa, w języku polskim
 • 0,2%
 • Klasa 1 / 1

Opis

Analizator parametrów sieci SINEAX AM2000.

 • Pomiar w sieci 1 i 3 fazowej
 • Klasa dokładności 0,2%
 • Komunikacja Modbus RTU i Modbus TCP/IP (serwer www)
 • 1 wejście cyfrowe, 2 wyjścia cyfrowe
 • 2 wyjścia alarmowe, 2 wyjścia analogowe
 • Rejestrator danych: dane okresowe (DO) – profil obciążenia; rejestracja mierników, zdarzenia (Z) – dziennik zdarzeń systemowych
 • Wymiary: 144 x 144 x 65,2 mm
 • Inne wykonanie miernika – dobór kodu wg. karty katalogowej
  Rozszerzenia (opcja)
  W urządzeniu można zaimplementować cztery rozszerzenia. Dostępne są następujące opcje:
 • 2 wyjścia przekaźnikowe
 • 2 wyjścia analogowe ±20 mA
 • 4 wyjścia analogowe ±20 mA
 • 4 wejścia cyfrowe S0, aktywne lub pasywne
 • Wejście do pomiaru temperatury, czujniki pomiarowe Pt100/PTC
 • Monitorowanie prądu zwarciowego. Każdy moduł prądu zwarciowego zapewnia dwa kanały do monitorowania prądów różnicowych lub zwarciowych w uziemionych systemach prądu przemiennego. W każdym przypadku pomiar musi być wykonany za pomocą odpowiednich przekładników prądowych, bezpośredni pomiar nie jest możliwy.
 • Synchronizacja czasu przez GPS. Bardzo dokładna synchronizacja czasu urządzenia pomiarowego za pomocą wstępnie skonfigurowanego odbiornika GPS (wyposażenie dodatkowe).
 • Interfejs IEC61850
 • PROFINET IO

Dedykowany program SMARTCOLLECT – to wydajne oprogramowanie do zarządzania danymi przygotowane specjalnie dla zastosowań w energetyce i przemyśle oraz usługach i przedsiębiorstwach publicznych. Służące do prostego i bezpiecznego pozyskiwania i analizy danych z naciskiem na zarządzanie energią. Dzięki SMARTCOLLECT wszystkie istotne dane dotyczące zużycia energii elektrycznej, wody, gazu lub ciepła mogą być rejestrowane, przechowywane, wizualizowane, oceniane i automatycznie raportowane.

Program SMARTCOLLECT składa się z komponentów:

Smartcollect client. – Graficzna prezentacja odpytywanych danych, eksport do Excela, moduł konfiguracji urządzeń, możliwość ostrzegania i wysyłania wiadomości za pomocą e-mail.

Smartcollect baza danych – Darmowa baza SQL do gromadzenia danych.

Smartcollect server – Gromadzi dane z aktywnych źródeł i kanałów i zapisuje je bezpośrednio w bazie centralnej.

Komponenty te można instalować na pojedynczym systemie lub na kilku serwerach lub komputerach. Przez złącze Modbus można podłączać też mierniki innych niż Camille Bauer i Gossen Metrawatt producentów.

Pliki do pobrania