Produkty dedykowane branży dźwigowej

Produkty dedykowane branży dźwigowej

Czy wiesz że… ?

Wprowadzona w październiku 2014 roku norma EN 81-20 i EN 81-50 zastąpiła normy EN 81-1 oraz EN 81-2. Nowe standardy wprowadziły szereg zmian w przemyśle dźwigowym, mając przy tym na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników serwisu oraz pasażerów. Firma Giovenzana współuczestniczyła w tworzeniu nowych norm, dlatego też oferowane przez nią urządzenia są zgodne z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa.