Regulatory

Regulatory temperatury

  • Wyczyść wyszukiwarkę

Elektroniczny regulator temperatury typ ALFA ETH-ETHD.

Termostaty ETHDM10 oraz ETHDM14 są fabrycznie wyposażone w czujnik NTC (zaciski 1 – 2). Pomiędzy zaciskami 2 oraz 1A znajduje się mostek. W tej konfiguracji nastawa temperatury oraz działanie wyjść OUT1 i OUT2 odnosi się do pomiaru z dostarczonego czujnika NTC.

Po zastąpieniu mostka drugim czujnikiem temperatury NTC regulator działa jako 2-kanałowy: wyjście OUT1 jest sterowane pierwszym czujnikiem (zaciski 1 – 2), wyjście OUT2 jest sterowane drugiem czujnikiem (zaciski 2 – 1A).