Kurs 05-08.05.2020

Kurs 05-08.05.2020

 

Temat:
IX Kurs Kompatybilności Elektromagnetycznej
Projektowanie płytek drukowanych z uwzględnieniem aspektów EMC – kurs połączony z warsztatami praktycznymi
Applying Practical EMI Design and Troubleshooting Techniques

Termin i lokalizacja:

05-08.05.2020 r., g. 8:30-17:00
Centrum Szkoleniowe ASTAT sp. z o.o. Poznań,
ul. Dąbrowskiego 443, 60-451 Poznań

Patronat medialny:

Kurs 05-08.05.2020Kurs 05-08.05.2020

Prowadzący:

Lee Hill współzałożyciel SILENT Solutions LLC&GmbH, jeden z najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie EMC,
Member of Adjunct Faculty, Worcester Polytechnic Institute, USA
EMC Course Tutor, University of Oxford (England)
czytaj więcej o prelegencie >>

Kurs 05-08.05.2020

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs skierowany jest zarówno do doświadczonych inżynierów projektujących urządzenia i układy scalone, jak i inżynierów, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w dziedzinie EMC. Stanowi on unikatowe połączenie teorii, studium przykładowych aplikacji oraz demonstracji z wykorzystaniem urządzeń, opisujących strategie efektywnego projektowania płytek PCB, eliminujących problemy EMC. Wykorzystując ponad 30 letnie doświadczenie w rozwiązywaniu problemów EMC, prelegent Lee Hill, w przystępny sposób przedstawia wiedzę z zakresu rozpoznawania, rozwiązywania oraz unikania problemów związanych z EMI. Demonstracje prowadzone na urządzeniach takich jak analizator oraz generator widma czy oscyloskop zilustrują zjawiska sprzęgania pojemnościowego i indukcyjnego, pętli masy PCB, emisji promieniowanej, anten wysokich częstotliwości i wiele innych. Omówione zostaną wybrane przykłady „dobrych i złych” projektów z masą jednopunktową i wielopunktową oraz przykłady rzeczywistych problemów, które rozwiązane zostały w przeszłości, ponadto analizie poddane zostaną wybrane noty aplikacyjne układów scalonych.

Zakres tematyczny*:

 • Analiza i rozwiązywanie problemów z zakłóceniami przy użyciu modelów i schematów elektrycznych
 • Minimalizacja promieniowanych EMI poprzez umiejętne projektowanie połączeń sygnałowych o niskiej indukcyjności
 • Zrozumienie zjawiska pętli masy, jak je reprezentować w schemacie zastępczym i jak je eliminować
 • Jasna identyfikacja i zarządzanie trzema różnymi typami „masy” na schematach i w rzeczywistych obwodach
 • Identyfikacja „przypadkowych anten” w nowych projektach
 • Zrozumienie i pomiary prądów typu common-mode przy problemach z emisją i opornością
 • Właściwe umiejscowienie kondensatorów odsprzęgających w celu uzyskania najlepszych parametrów dla danego układu warstw, na podstawie najnowszych osiągnięć naukowych
 • Wyjaśnienie zalet i wad różnych układów warstw PCB, wiedza gdzie prowadzić, a gdzie nie prowadzić ścieżki z sygnałem wysokie
 • Kontrola indukcyjności ścieżki w celu uzyskania integralności sygnałów oraz niskiej emisji
 • Właściwa identyfikacja możliwych dróg propagacji zaburzeń, które mogą zakłócić pracę PCB oraz odpowiednie rozwiązania
 • Wyjaśnienie zagadnień związanych z rozdzieleniem płaszczyzn masy oraz jak właściwie stosować rozdział masy
 • Właściwy wybór i umiejscowienie złącz oraz przypisanie sygnałów w celu uzyskania najniższych przesłuchów, najlepsza integralność sygnałów i najmniejsza emisja EMI
 • Identyfikacja indukcyjności wzajemnej i polepszenie skuteczności kondensatorów filtrujących
 • Identyfikacja dobrych i złych praktyk projektowych na podstawie podglądu układu płytki PCB

Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku angielskim.

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian.

Zapewniamy:

 • Udział w 4-dniowym kursie (wykłady, case study, warsztaty)
 • Wydrukowane materiały szkoleniowe
 • Imienny certyfikat ukończenia kursu
 • Catering w przerwach kursu (lunch, przerwy kawowe)
 • Wieczorne atrakcje połączone z kolacjami

Koszt:

Koszt uczestnictwa w Kursie wynosi od 4 000 zł netto/os. (4 920 zł brutto/os.).
Płatne przelewem na konto bankowe firmy ASTAT sp. z o.o

Osoba kontaktowa:

Anna Gawęcka
tel. 61 840 47 08
tel. kom. 664 358 821
a.gawecka@astat.pl