Zgłoszenia on-line

 

Temat:

Warsztaty: Ochrona przeciwwybuchowa ATEX

Termin i lokalizacja:

17.10.2019 r., g. 9:00 – 14:00,
Centrum Szkoleniowe ASTAT sp. z o.o. Poznań
ul. Dąbrowskiego 443, 60-451 Poznań

Dla kogo te warsztaty?

Warsztaty skierowane są do kadry technicznej i menadżerskiej, a także do osób pracujących w strefach zagrożonych wybuchem oraz projektantów.

Zakres tematyczny:

Ochrona przeciwwybuchowa – podstawy

 • Podstawowe zasady ochrony przeciwwybuchowej
  • Dyrektywy, rozporządzenia, normy – worldwide.
  • Wytyczne w Europie – ATEX.
  • Strefy i kategorie urządzeń.
  • Klasy temp. i grupy (energia zapłonu).
  • Oznakowanie
 • Rodzaje zabezpieczeń przeciwwybuchowych
  • Wykonanie iskrobezpieczne.
  • Wymagania instalacyjne.
  • Weryfikacja obwodów iskrobezpiecznych.

Podstawy kondycjonowania sygnałów

 • Filtracja, wzmocnienie, konwersja, separacja.
 • Kierunki transmisji sygnałów i ich rodzaje.
 • Typy kondycjonerów sygnałów.
 • Przegląd produktów Phoenix Contact.

Warsztaty praktyczne z kondycjonerami sygnałów Phoenix Contact

Prowadzący:

Rafał Sypniewski – Phoenix Contact

Zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe
 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Catering w przerwach szkolenia

Koszt:

 • Bezpłatne