Ochrona infrastruktury krytycznej przed zagrożeniem elektromagnetycznym: testy, pomiary i zabezpieczenia

Ochrona infrastruktury krytycznej przed zagrożeniem elektromagnetycznym: testy, pomiary i zabezpieczenia

06–07.10.2021
08:00-16:00 | Poznań

615 zł

Opis szkolenia

Ochrona infrastruktury krytycznej przed zagrożeniem elektromagnetycznym: testy, pomiary i zabezpieczenia

Dlaczego warto?

Intencjonalne zagrożenia elektromagnetyczne w kontekście rozwoju technologii informatycznych i wzrostu znaczenia elektroniki do przetwarzania i gromadzenia danych nie są dzisiaj literacką fikcją, ale realnym zagrożeniem. Dlatego coraz ważniejsze jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla infrastruktury krytycznej. Tematyka intencjonalnych zagrożeń elektromagnetycznych związanych ze zjawiskami NEMP, HEMP, HPEM czy HIRF jest wielopoziomowa i wielowątkowa, począwszy od metod pomiarów i testów, a skończywszy na właściwym doborze i projekcie elementów zabezpieczających.

Jaki jest cel seminarium?

Celem seminarium jest omówienie najważniejszych aspektów związanych z zabezpieczeniem infrastruktury krytycznej przed zagrożeniami elektromagnetycznymi, zarówno z punktu widzenia odporności na atak, jak i emisji i podsłuchu elektromagnetycznego.

Seminarium jest organizowane przy współudziale naszych partnerów:

Ochrona infrastruktury krytycznej przed zagrożeniem elektromagnetycznym: testy, pomiary i zabezpieczenia

Montena Technology AG (Szwajcaria): lidera w dziedzinie projektowania i budowy systemów do testów odporności na narażenia typu NEMP oraz innych narażeń impulsowych o dużych amplitudach.

Ochrona infrastruktury krytycznej przed zagrożeniem elektromagnetycznym: testy, pomiary i zabezpieczenia

EMshield GmbH (Niemcy): firmy będącej częścią Albatross Projects GmbH, projektującej i wykonującej pomieszczenia ekranowane, które zachowują wizualną atrakcyjności i funkcjonalność, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia ekranowania.

Ochrona infrastruktury krytycznej przed zagrożeniem elektromagnetycznym: testy, pomiary i zabezpieczenia

Kapteos SAS (Francja): producenta unikatowego w skali światowej, systemu do pomiaru pól elektromagnetycznych, o bardzo dużych amplitudach, za pomocą światłowodu, zarówno dla pól impulsowych, jak i fali ciągłej.

Dla kogo przeznaczone jest seminarium?

Tematyka seminarium kierowana jest przede wszystkim do osób, firm i instytucji odpowiedzialnych za szeroko pojęte bezpieczeństwo teleinformatyczne i zabezpieczenie infrastruktury krytycznej.

 • Kwestie związane z badaniami i pomiarami będą szczególnie interesujące dla specjalistów RF (Radio Frequency), laboratoriów EMC, firm produkujących na rzecz obronności.
 • Kwestie związane z zabezpieczeniami będą szczególnie interesujące dla architektów, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w jednostkach rządowych, wojskowych, bankowych oraz serwerowniach. Niekoniecznie muszą być to osoby mające głęboką wiedzę z zakresu RF (Radio Frequency)

Zakres tematyczny

Electromagnetic threats

 • natural threats
 • man made threats
 • NEMP (Nuclear electromagnetic pulse)
 • UWB (Ultra Wide Band)
 • others

HPEM – simulation concepts

 • conducted
 • radiated

Radiated NEMP - testing

 • on equipment and systems (RS 105)
 • on infrastructure (MIL-Std 188-125, SE and CWI)

Conducted NEMP testing

 • on protection components (MIL-Std 188-125, PCI)
 • on infrastructure (MIL-Std 188-125, PCI)
 • on equipment (MIL-Std 461 CS116)

Measurement technics

 • pulsed field measurement (derivative sensors)
 • voltage sensors, loads and attenuators
 • signal transmission in harsh EM environment

Critical infrastructures

 • test standards for equipment (IEC 61000-4-36, IEMI)
 • Ultrawide Band (UWB) test system

Measurement technics

 • ultrawide band optical field sensors

EMP Threat Scenarios “Infrastructure and Buildings”

Practical Technical shielding solutions:

 • EMP/ HEMP Protection combined with Eavesdropping protection applications.
 • Structural Implementation of RF shielding systems in existing complex architectural buildings.
 • Protection of special critical infrastructures „Datacentres“

Special Components in Shielding applications and their characteristics:

 • Typical “optic fiber’s” in building applications and their SD Performance.
 • Shielded Glass Technology in modern Eavesdropping conference rooms.

Eavesdropping Threat Scenarios (RF and Acoustic) active & passive protections.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian.
Prezentacje zostaną przeprowadzone w języku angielskim.

Zapewniamy

 • Udział w 2-dniowym seminarium
 • Materiały szkoleniowe
 • Catering w przerwach kursu (lunch, przerwy kawowe)
 • Wieczorną atrakcję połączoną z kolacją

Koszt

Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 500 zł netto/os. (615 zł brutto/os.).
Płatne przelewem na konto bankowe firmy ASTAT sp. z o.o

Akademia ASTAT

Co należy wiedzieć o elektrycznie przewodzących elastomerach?
28 czerwca 2020

Co należy wiedzieć o elektrycznie przewodzących elastomerach?

Elektrycznie przewodzące elastomery – rodzaje i zastosowanie.

Czytaj dalej