Wyłączniki główne

Wyłączniki główne

Wyłączniki główne

Wyłączniki główne i wyłączniki główne z funkcją Not-Aus w obudowie.

Wyłączniki remontowe i wyłączniki bezpieczeństwa zbudowane są z rozłączników zamontowanych w wytrzymałej obudowie wykonanej z tworzywa zaprojektowanych z myślą pozostawienia dodatkowego miejsca w celu ułatwienia okablowania. Obudowy zbudowane są z materiałów nieprzewodzących zgodnie z normami IEC 364-4-41, HD 384.4.41 S2 i VDE 0100-410. Każda obudowa posiada albo znormalizowane wycięcie dla przepustów metrycznych zgodnie z EN 50262 albo przepusty dla metrycznych złączy śrubowych na górze i na spodzie. Obudowy są zawsze wyposażone we wskaźnik blokady wyłączników bezpieczeństwa aby zapobiec otworzeniu obudowy w pozycji “ON”.

  • Wszystkie obudowy posiadają stopień ochrony IP66/67
  • Wyłączniki główne wyposażone są w szare lub czarne pokrętła
  • Wyłączniki główne z funkcją Not-Aus wyposażone są w czerwone pokrętło i kontrastującą żółtą tabliczkę czołową.
  • Wyłączniki remontowe i wyłączniki bezpieczeństwa dostępne są w wykonaniu o wysokiej odporności na promieniowanie UV lub odporne na oddziaływanie agresywnego środowiska.
  • Wszystkie obudowy mają na wyposażeniu zaciski dla przewodu ochronnego
  • Styki pomocnicze zamykają się po zamknięciu styków głównych i otwierają się przed otwarciem styków głównych.