23 listopada 2017 r. odbyło się V seminarium techniczne „Aktualności w elektroenergetyce”

23 listopada 2017 r. odbyło się V seminarium techniczne „Aktualności w elektroenergetyce”


Seminarium odbyło się 23 listopada 2017 w Hotelu Mercure w Toruniu.

Organizatorem było Koło Oddziału Toruńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu

Firmę ASTAT reprezentowali:
Artur Wiczyński prezentując: „Rozwiązania inteligentnego domu
Marek Łochwinowicz referując: „Przekładniki w układach pomiarowych

W seminarium uczestniczyli: Stanisława Szybist – Szameta – sekretarz Oddziału Toruńskiego SEP, dyrektorzy oraz kierownicy firm projektowych, wykonawczo-eksploatacyjnych działających na terenie Operatora oraz około 60 członków Oddziału Toruńskiego SEP.

Główną prelekcją seminarium było wystąpienie mgr Inż. Fryderyka Łasaka, kolegi z Nowohuckiego Oddziału SEP. Przybliżył uczestnikom zagadnienia i zmiany w wymaganiach aktualnych norm dotyczących ochrony przeciwporażeniowej i badań instalacji nn. Zagadnienia te są bardzo obszerne więc uczestnicy otrzymali dodatkowe materiały seminaryjne.

Wszystkie prelekcje tegorocznej edycji dotyczyły głównie zagadnień niskiego napięcia aczkolwiek zahaczały także o średnie i wysokie napięcie.

Panowie  Artur Wiczyński i Marek Łochwinowicz z firmy ASTAT Sp. z o.o. dokonali dwóch prezentacji. W pierwszej mogliśmy przekonać się, że rozwiązania inteligentnego domu, tj. stosowania automatyki w domu są ogromne. W drugiej przypomniane zostały zalecenia przy doborze przekładników i dokonany został przegląd przekładników i elementów w układach pomiarowych sieci nN i SN.

Pan Witold Kolaj z firmy SIEMENS Sp. z o.o. przedstawił inteligentne rozwiązania w zakresie rozdziału energii dzięki zastosowaniu automatyki w rozdzielnicach nN.  Wyróżnia się kilka standardów rozwiązań w zależności od potrzeb klienta. Prelegent zwrócił także uwagę na ochronę przed produktami niskiej jakości poprzez dodatkowy certyfikat.

Pan Tomasz Szewczyk z firmy TELE-FONIKA Kable S.A. przybliżył uczestnikom wymagania unijnej dyrektywy CPR, która wprowadza nowy porządek kablowy, m.in. do wyrobów oferowanych przez TELE-FONIKA KABLE. Dotyczą one kabli oraz przewodów opracowanych pod kątem zamocowania na stałe w obiektach budowlanych.

Pan Andrzej Jarmuszczak z firmy ATLAS Sp. z o.o. dokonał prezentacji, przeglądu obudów żelbetowych do złącz kablowych ale także stacji transformatorowo-rozdzielczych. Możliwości zastosowań, rodzaje kolorystyki a także gabaryty obiektów są ogromne, o czym przekonali się słuchacze.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w seminarium.

Materiały seminaryjne udostępnione zostaną do pobrania –

zdjecie1
zdjecie2