Dobór odpowiednich peszli w zależności od aplikacji

Dobór odpowiednich peszli w zależności od aplikacji

Głównym zadaniem peszli kabli NYLOFIX i INTERFLEX jest ochrona kabli w instalacjach. Ale tak naprawdę jednym z głównych powodów jego zastosowania jest bezpieczeństwo ludzi. Produkty nie powinny oferować wyłącznie prawidłowego zabezpieczenie mechanicznego, izolującego kabel od kontaktu z ludźmi, ale przede wszystkim powinny chronić użytkowników i zapobiegać ich skrzywdzeniu w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia (na przykład pożar).

Peszle NYLOFIX i INTERFLEX to systemy ochrony używane codziennie na całym świecie w następujących sektorach:

 • Przemysł maszynowy
 • Automatyzacja
 • Przemysł kolejowy
 • Instalacje OZE
 • Budownictwo (szpitale, usługi, budynki, itp.)
 • Przemysł samochodowy

 

Dobór odpowiednich peszli w zależności od aplikacji

Peszle są jednym z kluczowych części systemu, a oferowana szeroka gama modeli o różnych parametrach, pozwala spełnić wszystkie wymagania branżowe i dobrać odpowiedni produkt do danej aplikacji.

Przemysł maszynowy

Sektor ten charakteryzuje się ogromnym zróżnicowaniem, ale wszystkie aplikacje skupiają się na tym samym: wysokim poziomie niezawodności. Wszelkie problemy z instalacją oznaczają czasochłonną wymianę, co skutkuje spadkiem wydajności i marnotrawstwem pieniędzy. Dlatego systemy ochrony kabli powinny zapewniać: odpowiednią wydajność w następujących punktach:

 • Odporność mechaniczna: nasza gama rur pokrywa całe spektrum wymagań dla tego sektora
 • Prawidłowa ochrona chemiczna: maszyny są szczególnie wrażliwe na tym punkcie. Na przykład obrabiarki współpracują z olejami i smarami, które mogą uszkodzić niektóre materiały. Oferujemy różne związki odporne na większość obecnych substancji w tego typu środowisku
 • Ochrona IP: kable muszą być odpowiednio osłonięte przed płynami, wiórami i kurzem.

 

Dobór odpowiednich peszli w zależności od aplikacji

Automatyzacja i robotyka

Robotyka i inne dynamiczne aplikacje zwykle wymagają powtarzalności i szybkich ruchów kabla, a wraz z nim jego systemu ochrony. Dlatego główne cechy, które należy spełnić na tym obszarze to:

 • Wysoka elastyczność peszla.
 • Odporność peszla na zginanie i ścieranie.
 • Wysoka wytrzymałość dławnicy.
W tym typie zastosowań najczęściej stosowane są systemy poliamidowe. Prawidłowe zarządzanie mocowaniami przewodów i ich ochrona jest również bardzo ważna, aby uzyskać długą żywotność systemu i unikać przedwczesnego starzenia.

 

Dobór odpowiednich peszli w zależności od aplikacji

Przemysł kolejowy

Biorąc pod uwagę szeroki zakres geograficzny realizacji transportu kolejowego, można się tylko zastanawiać nad wyzwaniami, jaki musi sprostać cały tabor kolejowy i jego elementy w różnych miejscach na Ziemi. Jest to jeden z powodów, dla których ten sektor może być uważany za jeden z najbardziej wymagających technicznie dla systemu ochrony kabli. Interflex opracował peszle, które spełnią wymagania, jakie stawiają różne lokalizacje i umiejscowienia montażu w pociągu:

 • Zewnętrzne części pociągu: bardzo ważne jest zapewnienie wysokiej odporności na promieniowanie UV, zwłaszcza na wierzchu wagonów, jak na przykładowe systemy chłodzenia. Na spodzie pociągu jest konieczne, aby zabezpieczyć kable przed uderzeniami kamieni nawet przy bardzo niskich temperaturach. Stopień ochrony przed wnikaniem wody i kurzu jest również krytycznym wymogiem, szczególnie podczas czyszczenia pociągów wodą pod wysokim ciśnieniem wysokie IP jest zatem konieczne. Biorąc pod uwagę długą żywotność taboru, należy również zapewnić optymalną odporność na starzenie się w warunkach atmosferycznych.
 • Wewnętrzne części pociągu: wnętrza wagonów muszą sprostać wysokim wymogom bezpieczeństwa, aby chronić pasażerów w przypadku pożaru. To powód, dlaczego przewody przeznaczone do tego zastosowania mają powolny czas propagacji ognia i bardzo niską emisję dymu i toksyczność. Inną ciekawą cechą z punktu widzenia zdrowia ludzi jest brak halogenów w całym systemie NYLOFIX.
Niektóre z peszli spełniają specyficzne homologacje po to aby zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi odporności ogniowej wymaganej dla wszystkich obszarów występujących w zastosowaniach kolejowych:
 • SNCF: francuska homologacja zgodnie z NF F16-101
 • DB: niemiecka homologacja zgodnie z normą DIN 5510
 • Londyńskie metro: brytyjska homologacja zgodnie z LU 1-085 A2
 • TABOR: Homologacja polska
 • Wystarczy wspomnieć o producentach, takich jak: Siemens, Bombardier i Schenker Deustche Bahn to niektórzy klienci kolejowi korzystający z produktów NYLOFIX w swoich instalacjach.

 

Dobór odpowiednich peszli w zależności od aplikacji

Instalacje OZE

Warunki atmosferyczne są jednym z głównych czynników, które mogą wpływać na systemy ochrony kabli w tego typu instalacjach. Dlatego powinny posiadać następujące cechy:

 • Odporność na promieniowanie UV: instalacje energii odnawialnej mają większość części zainstalowanych na zewnątrz, gdzie są narażone na wysokie natężenia promieniowania UV. Interflex dostarcza rozwiązania odporne na promieniowanie UV, które chronią standardowy kabel w tego typu agresywnym środowisku w aplikacjach statycznych i dynamicznych.
 • Odporność na korozję: rury NYLOFIX są z natury odporne na środowiska zasolone, a dla gamy peszli INTERFLEX dostępne są również odpowiednie trasy kablowe ze stali nierdzewnej lub PCV.
 • Ochrona przed kurzem i wodą: wszystkie zewnętrzne i niektóre wewnętrzne części instalacji energetycznej są podatne na tego typu warunki. IP w naszym systemie pozwala spełnić wszystkie potrzeby i wymagania, które można znaleźć w tego typu aplikacjach, w tym najwyższej możliwej IP68 i IP69.
Vestas, Gamesa, Iberdrola i Abantia to tylko niektóre z firmy, które polegają na produktach Interflex w swoich instalacjach.

 

Dobór odpowiednich peszli w zależności od aplikacji

Budownictwo

Ten sektor wymaga szybkiej dostawy ze względu na krótkie terminy realizacji. INTERFLEX S.L. ma zdolność do zapewnienia szybkiej i niezawodnej dostawy wszystkich niezbędnych materiałów.
W instalacjach wewnątrz budynków wskazane jest stosowanie peszli bezhalogenowych, o niskich parametrach zagrożenia pożarowego. W zależności od sytuacji i miejsca zastosowania może być również konieczne posiadanie większego stopnia ochrony przed wodą (do celów czyszczenia) i kurzem. Odporność na promienie UV jest wymagana również dla zewnętrznej części instalacji. Rozwiązania, które można znaleźć w produktach Interflex pozwalają zaspokoić wszystkie te potrzeby.

Dobór odpowiednich peszli w zależności od aplikacji

Przemysł stoczniowy

Aplikacje morskie obejmują zarówno stocznie, jak i instalacji na statkach. Praca na morzu pociąga za sobą szereg wymagań wyjątkowej natury. Z tego powodu systemy ochrony kabli i przewodów muszą być zdolne do pracy w warunkach pogodowych, które często są ekstremalne. Ponadto, temperatury zewnętrzne mogą się różnić podczas jednej podróży, od polarnych po tropikalne, a także mogą się znacznie zmieniać w ciągu dnia i nocy. Stała obecność silnie korozyjnego środowiska ma wpływ na zachowywanie się peszli ochronnych. Plastikowy system ochrony zmniejsza ryzyko korozji. Jeżeli jest to konieczne możliwe jest zastosowanie metalowych peszli o podwyższonej odporności mechanicznej z wodoszczelną powłoką lub w wersji nierdzewnej.

Dobór odpowiednich peszli w zależności od aplikacji

Łukasz Piechnik

Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Uzupełnienie informacji pozwoli na szybsze zweryfikowanie firmy i uwzględnienie ustalonych warunków handlowych