Badania anten w komorze bezodbiciowej. Czy są w ogóle nam potrzebne?

Wstęp do pomiarów antenowych

Kapteos prezentuje przełomową technologię bezartefaktowego pomiaru anten w bliskim polu elektrycznemu ANFATR (z ang. Artifact-free Near-Field Antenna Test Range).

Klasyczny system pomiarowy anten składa się z komory bezodbiciowej z wieloosiowym pozycjonerem antenowym, wektorowym analizatorem sieci (VNA) oraz anteny referencyjnej.

Rezygnacja z komory bezodbiciowej doprowadziłaby więc do znacznego obniżenia kosztów utrzymania ANFATR, eliminacji środków trwałych związanych z pomieszczeniem oraz znacznego obniżenia kosztów, kosztów instalacji i czasu realizacji.

Badania anten w komorze bezodbiciowej. Czy są w ogóle nam potrzebne?

Wykonanie pomiarów jest więc możliwe dzięki zastosowaniu nieperturbacyjnej sondy bliskiego pola elektrycznego, która pozwala odwzorować promieniowanie badanej anteny w bliskim polu bez żadnych artefaktów pomiarowych.

 

Co jest nam potrzebne?

Jak już było wspomniane do wykonania tego typu pomiarów potrzebujemy odpowiedniej sondy pola. Sonda pola elektrycznego musi więc charakteryzować się:

 • niską efektywną przenikalnością, aby nie zniekształcać lokalnego pola elektrycznego,
 • budową wolną od metali z tego samego powodu,
 • niskostartnością, aby była wręcz przezroczysta dla fal elektromagnetycznych,
 • małymi rozmiarami, aby zapewnić wysoką rozdzielczość,
 • zachowaniem pozwalającym na użycie z VNA,
 • wykrywaniem pojedynczej składowej pola E z wysokim współczynnikiem odrzucania składowych ortogonalnych w celu precyzyjnego pomiaru.
Sondy pola KapteoseoProbeTM spełniają wszystkie te wymagania.

 

Jak wykonać pomiary specjalistycznych anten pomiarowych EMC w 3 krokach

Badania anten w komorze bezodbiciowej. Czy są w ogóle nam potrzebne?

Testowanie anten bez komory bezodbiciowej jest proste i szybkie! Osiąga się to w 3 krokach.

...

Krok 1: Konfiguracja systemu i kalibracja z VNA

Ten krok jest podobny do tego, który wykonuje się przy użyciu klasycznego stanowiska do badania anten. Polega on na wykonaniu kalibracji z VNA w celu zidentyfikowania odniesienia na wejściu anteny i na wyjściu przetwornika związanego z sondą pola E.

Krok 2: Wyliczanie charakterystyki pola bliskiego

Ten etap polega na wyliczeniu względnej wartości pola bliskiego poprzez parametr S21 (w odległości λ od anteny) z próbkowaniem mniejszym lub równym λ/5 (zalecane λ /10). W przypadku mapowania pola na płaszczyźnie manipulator kartezjański wykonuje to zadanie doskonale. Mierząc S11 w tym samym czasie, można dokładnie sprawdzić i ocenić potencjalne perturbacje zarówno sondy pola elektrycznego bliskiego, jak i jej uchwytu.

...
...

Krok 3: Obliczanie charakterystyki promieniowania pola dalekiego

Ostatni etap polega na numerycznej propagacji fali elektromagnetycznej z obszaru pola bliskiego do pola dalekiego. W ten sposób można łatwo uzyskać charakterystykę promieniowania w polu dalekim i wszystkie związane z nią parametry (wzmocnienie anteny, polaryzacji, szerokości wiązki itd.).

...
...

Najważniejsze cechy wolnego od artefaktów pomiarowych stanowiska do badań anten w bliskim polu opartego o sondy pola elektrycznego Kapteos

 • najbardziej kompaktowy zakres testów antenowych w bliskim polu, jaki kiedykolwiek zbudowano: od 2 do 5 m^2 dla całego systemu,
 • nieperturbacyjna technologia optyczna: S11 < -20 dB dla anteny,
 • pojedyncza sonda pokrywa ultra szerokie pasmo: 1 kHz → 65 GHz,
 • bardzo wysoki współczynnik składowych ortogonalnych pola E: > 50 dB,
 • ultra wysoka rozdzielczość przestrzenna: < 1 mm (< λ/5 @ 60 GHz),
 • wysoka odtwarzalność pomiarów pola: 0,15 dB,
 • kompaktowa sonda pola elektrycznego: ∅ = 5,5 mm,
 • w pełni dielektryczna sonda pola elektrycznego o niskiej przenikalności: εr ~ 3,6.
Łukasz Halbiniak

Łukasz Halbiniak

Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Uzupełnienie informacji pozwoli na szybsze zweryfikowanie firmy i uwzględnienie ustalonych warunków handlowych

Kategorie produktów powiązane z artykułem