Przekładniki średniego napięcia

Systemy elektryczne wymagają ciągłego nadzoru i regulacji, co osiąga się poprzez zastosowanie przekładników. Ich zadaniem jest transformacja wysokiego napięcia z obwodu pierwotnego na niższe napięcie w obwodzie wtórnym, przy czym utrzymana jest dokładność zgodna z wymaganą klasą dokładności.

Przekładniki średniego napięcia

Przekładnik średniego napięcia działa jak specjalny transformator i jest elementem infrastruktury energetycznej, stosowanym w sieciach o napięciu powyżej 1 kV, ale nie wyższym niż 60 kV. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnego przetwarzania prądu o wysokiej wartości po stronie pierwotnej na odpowiednio niższą wartość po stronie wtórnej, przy zachowaniu klasy dokładności deklarowanej przez producenta. Analogicznie przekładnik napięciowy przekształca napięcie w obwodzie pierwotnym na proporcjonalnie niższe napięcie w obwodzie wtórnym.

Prądowe oraz napięciowe przekładniki średniego napięcia aplikowane są w stacjach elektroenergetycznych, liniach przesyłowych, stacjach transformatorowych, instalacjach przemysłowych, na farmach wiatrowych i fotowoltaicznych itp. Dzięki zastosowaniu przekładników uzyskuje się separację galwaniczną między obwodami: pierwotnym oraz wtórnym, a w konsekwencji ochronę włączonych elementów w przypadku wystąpienia zakłóceń. W uzwojenia wtórne włączana jest aparatura pomiarowa np. liczniki energii, mierniki i analizatory, a także liczne urządzenia zabezpieczeniowe.

Przekładniki dystrybuowane przez Grupę Astat, wytwarzane są przez znanych i renomowanych producentów. Dostarczane urządzenia charakteryzują się najwyższą jakością wykonania, doskonałą dokładnością transformacji prądów i napięć. Prostota i solidność konstrukcji zapewniają bezpieczeństwo użytkowania oraz niezawodność, co jest kluczowe dla zapewnienia ciągłości dostarczania energii elektrycznej i sprawnego funkcjonowania systemów zasilania.

Przekładniki prądowe dystrybuowane przez Grupę Astat spełniają wymagania zawarte w normach:

  • PN-EN 61869-1: Przekładniki - Część 1: Wymagania ogólne,
  • PN-EN 61869-2: Przekładniki - Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące przekładników prądowych,
  • PN-EN 61869-3: Przekładniki – Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące przekładników napięciowych.

Podział przekładników SN

Rozróżnia się kilka zasadniczych klasyfikacji przekładników średniego napięcia. Między innymi jest to podział ze względu na mierzoną wielkość i miejsce montażu. Wyróżniamy przekładniki prądowe SN i przekładniki napięciowe SN:

lub poziom napięcia izolacji: przekładniki SN na 3,6 kV, 7,2 kV, 12 kV, 17,5 kV, 24 kV, 36 kV.

W naszej ofercie mamy dostępne różnorodne i kompleksowe rozwiązania.

Wzorcowanie przekładników SN

Grupa Astat oferuje wykonanie wzorcowania przekładników średniego napięcia. Zwyczajowo usługa ta przeprowadzana jest dla klas pomiarowych przekładników prądowych oraz napięciowych. Dzięki zrealizowanym badaniom możliwa jest weryfikacja wartości poszczególnych parametrów, deklarowanych przez producenta, a także wizualna ocena stanu dostarczanych komponentów. Uzyskane wyniki pomiarów są zachowane w protokole, a następnie umieszczane na świadectwie wzorcowania.

Badania przeprowadzane są na wysokiej klasy aparaturze pomiarowej marki OLTEST, przy czym należy podkreślić, że wszystkie elementy zestawu pomiarowego posiadają aktualne dokumenty legalizacji, wystawiane przez Główny Urząd Miar.

Świadectwa wzorcowania dostarczane do przekładników średniego napięcia są powszechnie honorowane oraz wymagane przez klientów,  w tym: zakłady energetyczne oraz inwestorów.

Wzorcowanie przekładników średniego napięcia jest usługą opcjonalną przy zakupie towaru.

Pełna oferta dla energetyki i instalacji elektrycznych

Oprócz przekładników średniego napięcia, mamy w ofercie inne urządzenia i elementy osprzętu energetycznego, które są niezbędne w nowoczesnych systemach energetycznych i automatyce przemysłowej. Zapewniają bezpieczeństwo i ochronę systemów, pozwalają na dokładny monitoring parametrów sieci, co jest ważne dla utrzymania stabilności, efektywności oraz wysokiej jakości dostarczanej energii elektrycznej:

  • przekładniki niskiego napięcia  - dostępne w wielu rodzajach,
  • liczniki energii,
  • przekaźniki i separatory,
  • analizatory parametrów sieci i jakości energii elektrycznej itd.

Nasi specjaliści pomogą w wyborze odpowiednich rozwiązań dla różnych aplikacji i chętnie odpowiedzą na pytania. Zapraszamy do kontaktu!