Taśmy dwustronnie klejące ze spienionego akrylanu, taśmy grafitowe