Mapowanie pola elektrycznego dla plazmy

Wstęp do pomiarów pola elektrycznego dla plazmy

Mapowanie pola elektrycznego dla plazmy

Mapowanie pola elektrycznego (E) w strumieniu plazmy pod ciśnieniem atmosferycznym nigdy nie było tak proste dzięki w pełni dielektrycznym sondom pola E firmy Kapteos.

Podczas gdy zastosowanie strumienia plazmy w biomedycynie rośnie wykładniczo ze względu na szeroki zakres wpływu pola E na funkcje komórek, przed 2013 r. nie istniało żadne proste w użyciu narzędzie do pomiaru natężenia i kierunku pola E oraz jego ewolucji w strumieniu plazmy pod ciśnieniem atmosferycznym. Pierwszy pomiar został przeprowadzony w San Francisco podczas konferencji IEEE Pulse Power and Plasma Science Conference. Od tego czasu pomiar ten staje się coraz bardziej rutynową techniką.

Mapowanie pola E w strumieniu plazmy pod ciśnieniem atmosferycznym, jak pokazano powyżej, wymaga:

 • odpowiedniej konfiguracji pomiarowej,
 • mapowania składowych pola E,
 • obliczenia map czasowo-rozdzielczego odwzorowania linii pola E.

 

Jak więc bezpiecznie wykonać te pomiary?

Jak uzyskać więc czasowe odwzorowanie pola E w strumieniu plazmy pod ciśnieniem atmosferycznym? Nigdy nie było to prostsze! Można wykonać to w trzech prostych krokach.

Krok 1: Konfiguracja pomiarowa

Zestaw pomiarowy do mapowania pola E w dziedzinie czasu (ETD) w strumieniu plazmy pod ciśnieniem atmosferycznym składa się z:

...
 • źródła wysokiego napięcia (HV) generującego powtarzalny sygnał,
 • generatora strumienia plazmy,
 • cyfrowego oscyloskopu próbkującego (DSO) ,
 • sprzęgacza do odgałęzienia niewielkiej części sygnału generowanego przez źródło HV w celu pobudzenia DSO,
 • sondy pola E eoProbeTM ET1-air z powiązanym z sondą konwerterem optoelektronicznym eoSenseTM w celu uzyskania składowych pola E, Er i Ez w strumieniu plazmy,
 • robota kartezjańskiego do przemieszczania sondy pola E.

Kluczową sprawą jest zestrojenie DSO ze źródłem HV w celu uzyskania wspólnego odniesienia czasowego dla wszystkich pomiarów wykonywanych za pomocą sondy pola E.

Krok 2: Mapowanie składowych pola E

Ten etap polega na zarejestrowaniu co najmniej jednego okresu poziomej składowej pola E mierzonej przez sondę dla każdego położenia, skanowanego przez robota kartezjańskiego w płaszczyźnie symetrii strumienia plazmy. Następnie, obracając sondę o jedną czwartą obrotu, wykonuje się takie samo mapowanie pionowej składowej pola E, aby uzyskać czasowe zmiany składowej pola Ez w strumieniu plazmy pod ciśnieniem atmosferycznym. Zakłócenia w rozkładzie pola E wywoływane przez sondę są słabe, ale nie zerowe (zwłaszcza gdy sonda znajduje się w strumieniu plazmy). Taka konfiguracja eksperymentu z pojedynczą sondą umieszczoną w tym samym miejscu do pomiaru zarówno radialnej, jak i stycznej składowej pola E minimalizuje potencjalne artefakty i stanowi najlepszą konfigurację.

...
...

Krok 3: Obliczanie map czasowych linii pola E

Po podzieleniu okresu sygnału na N punktów próbkowania, można łatwo sporządzić mapę Er lub Ez z powiązanych zapisów. Aby uzyskać linie pola elektrycznego z map Er i Ez w każdym punkcie próbkowania ti, stosuje się obróbkę przy użyciu oprogramowania MathematicaTM . Na tej podstawie można łatwo wygenerować film przedstawiający czasową ewolucję natężenia pola E i linii pola E w strumieniu plazmy i wokół niego.

...
...

Podsumowanie sond Kapteos do zastosowań mapowania pola E w strumieniu plazmy

Kluczowymi cechami sond w pełni dielektrycznych służących do mapowania pola E w strumieniu plazmy pod ciśnieniem atmosferycznym jest:
 • Wytrzymałość na pole E: > 10 MV/m
 • technologia optyczna z sondą o niskiej przenikalności pola E: εr ~ 3.6
 • bardzo wysoki współczynnik odrzucania ortogonalnych składowych pola E: > 50 dB
 • ultra wysoka rozdzielczość przestrzenna: < 1 mm
 • wysoka odtwarzalność pomiarów: 0,15 dB
 • kompaktowość sondy pola E: ∅ = 5,5 mm
Łukasz Halbiniak

Łukasz Halbiniak

Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Uzupełnienie informacji pozwoli na szybsze zweryfikowanie firmy i uwzględnienie ustalonych warunków handlowych

Kategorie produktów powiązane z artykułem