Reklamacje

PROCEDURA REKLAMACYJNA W FIRMIE ASTAT SP. Z O.O. ORAZ ASTAT LOGISTYKA SP. Z O.O.

  • Aby wysłać sprzęt do naprawy klient jest zobowiązany do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego "Protokół reklamacyjny" i dołączenie zgłoszenia do przesyłki. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać numer reklamacji, który uzyskujemy telefonicznie kontaktując się z działem reklamacji (tel. 61 222 89 45).
  • Sprzęt musi zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.
  • Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firmą spedycyjną.
  • Sprzęt prosimy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu.
  • Do sprzętu musi być dostarczony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji. Opis usterki należy umieścić w punkcie 3 "Protokołu reklamacyjnego" jako "Opis zgłoszonych wad". Prawidłowo wypełniony protokół reklamacyjny ułatwi przebieg procesu reklamacji.
  • Do reklamowanego sprzętu prosimy o dołączenie kserokopii gwarancji lub faktury zakupu. W przypadku braku kserokopii dokumentu świadczącego o jego zakupie w firmie Astat Sp. z o.o. lub Astat Logistyka Sp. z o.o. możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego sprzętu do weryfikacji, czy dany sprzęt został zakupiony w firmie Astat Sp. z o.o. lub Astat Logistyka Sp. z o.o. i podlega naprawie gwarancyjnej.
  • Sposób wysłania sprzętu do naprawy gwarancyjnej (rodzaj spedycji i koszty spedycji) należy ustalić indywidualnie z działem reklamacji.
  • Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny (firma nie wykryła usterki) lub wadliwy (usterka powstała w wyniku błędnej eksploatacji/montażu) serwis pobierze opłatę za diagnostykę i koszty przesyłki.

Pobierz protokół