Bezkontaktowe wyłączniki bezpieczeństwa firmy PANASONIC

Bezkontaktowe wyłączniki bezpieczeństwa firmy PANASONIC

Jednym z ciekawszych rozwiązań, z grupy nowych produktów firmy Panasonic, są bezkontaktowe wyłączniki bezpieczeństwa serii SG-P. Wyłączniki te umożliwiają nadzór nad stanem zamknięcia/otwarcia drzwi oraz osłon ruchomych urządzenia produkcyjnego.

Nowoczesny park maszynowy jest zautomatyzowany, jednak nie da się wyeliminować z jego obsługi operatorów oraz konserwatorów. Pracownicy techniczni muszą mieć dostęp do obszaru produkcyjnego lub określonej części maszyn. Najważniejszym zadaniem w zakładach produkcyjnych jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom m.in. poprzez monitorowanie i kontrolę punktów dostępu do urządzeń, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm bezpieczeństwa. Ma to kluczowe znaczenie dla bezpiecznej pracy ludzi i maszyn.

Bezkontaktowe wyłączniki bezpieczeństwa firmy PANASONIC
Bezkontaktowe wyłączniki bezpieczeństwa firmy PANASONIC

W wielu obszarach nadal stosowane są wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielną (zwykłą) zworą lub czujnik z magnesem, które w prosty sposób można celowo wyłączyć i w ten sposób oszukać funkcje bezpieczeństwa w maszynach. Może to skutkować poważnymi urazami wśród załogi. Doskonałą alternatywą dla mechanicznych wyłączników są bezkontaktowe wyłączniki drzwiowe Panasonic, które stanowią skuteczne rozwiązanie monitorowania stanu punktów dostępu do maszyny. Bezkontaktowy wyłącznik bezpieczeństwa SG-P jest skonstruowany tak, że wykrywa jedynie sparowany z nim element wykonawczy (aktuator). Takie rozwiązanie nie dopuszcza do celowego wyłączania układów dezaktywujących działanie maszyny, w momencie, gdy nie są spełnione wymagane warunki. Tym samym też zapewnia bezpieczeństwo dla konserwatorów i serwisantów.

Zapobieganie celowemu wyłączeniu blokad

Kolejnym ważnym elementem bezpieczeństwa, który wprowadza zastosowanie bezkontaktowych wyłączników jest zapobieganie celowemu wyłączaniu blokad. Przeważnie jest tak, że wygrodzona maszyna lub linia produkcyjna ma wiele drzwi, lub ruchomych osłon, które są lub nie są nadzorowane przez urządzenie zabezpieczające. Może się zdarzyć, że pracownik, który obsługuje maszynę, nie zauważy serwisanta, który wcześniej celowo wyłączył zabezpieczenie dla potrzeb np. konserwacji i uruchomi maszynę. W takim przypadku serwisant jest narażony na wypadek. W wyłącznikach Panasonic zastosowano system RFID, działający za pomocą krótkich fal radiowych, który zapisuje i odczytuje informacje z poszczególnych elementów wykonawczych.

Bezkontaktowe wyłączniki bezpieczeństwa firmy PANASONIC

System ten wykrywa tylko sparowany z wyłącznikiem akutator. To rozwiązanie jest zgodne z kodowanymi poziomami bezpieczeństwa, które są określone w normie ISO 14119 (ogólne wymagania dotyczące projektowania i doboru urządzeń blokujących związanych z osłonami bezpieczeństwa maszyn). Sam proces parowania jest prosty i intuicyjny.

Identyfikacja stanu otwarcia

Bezkontaktowe wyłączniki bezpieczeństwa firmy PANASONIC

Dotychczas nie było też możliwe natychmiastowe obsługiwanie maszyny, ponieważ przy zastosowaniu przełączników ze słabo widocznymi wskaźnikami, sprawdzanie bezpieczeństwa oraz stanu otwarcia/zamknięcia drzwi urządzenia lub linii produkcyjnej, zajmowało więcej czasu. Problem ten niwelują rozwiązania firmy Panasonic. Wyłączniki SG-P są wyposażone w bardzo jasny, duży i dobrze widoczny wskaźnik LED, który sprawia, że w szybki i prosty sposób można dokładnie zidentyfikować miejsce, gdzie są otwarte drzwi lub osłony.

Bezkontaktowe wyłączniki bezpieczeństwa – zasada działania

Wskaźniki informują o stanie otwarcia/zamknięcia drzwi wygrodzenia lub osłon urządzenia. Wyłączniki są wyposażone w duże i jasne wskaźniki, które są dobrze widoczne z zewnątrz. Sam wyłącznik ma na tyle kompaktowe wymiary, że można go montować na profilu o szerokości już od 30 mm.

Do jednego standardowego przełącznika (MASTER) można podłączyć do dwudziestu dziewięciu wyłączników podrzędnych (SLAVE) nadzorujących kolejne ruchome osłony/drzwi. W tym wypadku przełącznik pełni funkcje urządzenia nadrzędnego, a wyłączniki są połączone szeregowo, takie połączenie posiada jedno wyjście OSSD1/OSSD2, co upraszcza okablowanie i eliminuje użycie w maszynie rozbudowanego przekaźnika bezpieczeństwa.

Wyłączniki są wyposażone w duży, widoczny wskaźnik LED. Otwarte drzwi są sygnalizowane czerwonym światłem, a inne drzwi, które są z nimi połączone, świecą migającym światłem zielonym, co sygnalizuje ich niebezpieczny stan. Dzięki temu otwarcie drzwi dostępu do urządzenia jest widoczne natychmiast, nawet przy dużej ilości wejść. Zastosowanie jasnych wskaźników ułatwia pracownikom identyfikację otwartych drzwi (potencjalnego zagrożenia), a tym samym przyczynią się do zwiększenia wydajności i skrócenia przestoju maszyn i urządzeń.

Cechy wyłączników bezpieczeństwa

Cechy wyłączników SG-P:

  • Duże i dobrze widoczne wskaźniki ułatwiają diagnostykę stanu otwarcia/zamknięcia drzwi,
  • system master-slave upraszcza instalację: możliwość podłączenia szeregowego do 29 jednostek,
  • redukuje ilość okablowania,
  • zapobiegają celowemu wyłączaniu blokad bezpieczeństwa.

Bezkontaktowe wyłączniki bezpieczeństwa firmy PANASONIC

Bezkontaktowe wyłączniki bezpieczeństwa są doskonałym rozwiązaniem dla kontroli i monitorowania dostępu do maszyny. Jest to na tyle elastyczny system, że z powodzeniem można je zastosować w różnych, nawet rozbudowanych aplikacjach. Może działać samodzielnie, ale też z łatwością można go połączyć z innymi systemami bezpieczeństwa.

Sprawdź naszą ofertę bezkontaktowych wyłączników bezpieczeństwa

Michał Gawęcki

Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Uzupełnienie informacji pozwoli na szybsze zweryfikowanie firmy i uwzględnienie ustalonych warunków handlowych

Kategorie produktów powiązane z artykułem