Czy warto łączyć Przemysł 4.0 z systemami monitoringu mediów produkcyjnych?

Czy warto łączyć Przemysł 4.0 z systemami monitoringu mediów produkcyjnych?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wiedzieć, czym są oba te systemy i w jakim celu się je wdraża w zakładach produkcyjnych.

Czym jest przemysł 4.0?

Przemysł 4.0 jest kolejną rewolucją przemysłową, która polega na wykorzystaniu technologii informatycznych i komunikacji w przemyśle. Bazą dla Przemysłu 4.0 są osiągnięcia Przemysłu 3.0, zatem zautomatyzowane systemy produkcyjne odtwarza się cyfrowo, dzięki którym komunikacja człowiek-maszyna występuje za pomocą sieci. Aby to osiągnąć, maszyny są wyposażone w odpowiednie sterowniki, za pomocą których jest zapisywana i odtwarzana ich praca oraz możliwa archiwizacja danych w wersji cyfrowej.

System monitoringu mediów produkcyjnych

Systemy monitoringu mediów produkcyjnych odczytują i archiwizują poziom zużycia mediów takich jak energia elektryczna, woda, gaz, sprężone powietrze, temperatura itp. Pozwala to na analizę, kontrolę oraz możliwość zarządzania nimi. Aby osiągnąć ten cel, potrzebne są analizatory, liczniki czy termometry.

Łącząc te dwie funkcjonalności, z punktu widzenia obsługi utrzymania ruchu, systemy dają całkowity pogląd na proces produkcyjny w firmie.

Wyobraźmy sobie sytuację, że klient zwraca wadliwy towar do firmy produkcyjnej. Należy przeanalizować, dlaczego jest on wadliwy, by uniknąć takich zdarzeń w przyszłości.

Czy warto łączyć Przemysł 4.0 z systemami monitoringu mediów produkcyjnych?

Z procesu produkcyjnego po numerze partii można sprawdzić, kiedy partia była produkowana, kto obsługiwał maszynę, czy kto był odpowiedzialny za pakowanie. Dzięki Przemysłowi 4.0 możemy poznać inne parametry, których człowiek mógłby nie zauważyć, czy po prostu nie zanotować – tj. czy maszyna pracowała w prawidłowy i zaplanowany sposób i w którym miejscu praca maszyny była wadliwa lub wystąpiła awaria. Idąc głębiej, dzięki monitoringowi mediów możemy dodatkowo sprawdzić, czy przyczyną wadliwej pracy maszyny było np. inne zdarzenie zewnętrzne np. zdarzenie energetyczne.

Obserwując w sposób ciągły pełen proces produkcji przy zastosowaniu założeń Przemysłu 4.0 oraz monitoringu mediów produkcyjnych, można ocenić czy proces produkcji jest prawidłowy, a w razie anomalii, szybko o nich wiedzieć i odpowiednio reagować. Pozwala to sprawdzić, czy dane anomalie miały wpływ na jakość czy bezpieczeństwo produkowanego towaru i uniknąć w ten sposób nieprawidłowości w przyszłości.

Zbierając wszystkie dane z procesu produkcyjnego, jest to pierwszy krok do przeprowadzenia analizy procesu produkcyjnego.

Czy warto łączyć Przemysł 4.0 z systemami monitoringu mediów produkcyjnych?

Przemysł 4.0 oraz monitoring mediów produkcyjnych pokazuje stan rzeczywisty wszystkich czynników odpowiedzialnych za proces produkcji: począwszy od maszyn, poprzez elementy linii produkcyjnej, kończąc na energii czy innych mediach niezbędnych do przeprowadzenia procesu produkcyjnego (np. woda czy sprężone powietrze). Pozwala to określić wskaźniki efektywności energetycznej. Również dzięki tak dokładnej wiedzy można w prosty sposób optymalizować proces produkcji, np. dzięki Przemysłowi 4.0 przyspieszać sam proces poprzez np. szybkie przezbrajanie maszyn, a dzięki monitoringowi mediów produkcyjnych zmniejszyć koszty produkcji przy ograniczeniu niepotrzebnego wykorzystywania mediów produkcyjnych.

Zapisy zużycia mediów produkcyjnych doprowadzają również do pełnej kontroli nad kosztami produkcyjnymi włącznie z faktycznym podziałem tych kosztów w czasie. Wszystko to prowadzi do polepszenia planowania produkcji, lepszego wykorzystania maszyn, podziału kosztów oraz ich zmniejszenia.

Przemysł 4.0 to nie przyszłość, to się dzieje już teraz. Aby nie pozostać w tyle i być konkurencyjnymi, istniejące fabryki inwestują w przystosowanie się do nowych warunków i doposażają się w odpowiednie moduły komunikacyjne lub sterowniki do swoich maszyn, a nowopowstałe zakłady produkcyjne wyposażają swoje linie w nowoczesny park maszynowy, gotowy do pracy w systemie Przemysłu 4.0. Natomiast monitoring mediów produkcyjnych pomaga w osiągnięciu pełnej kontroli nad procesem produkcyjnym.

Autor artykułu
Agnieszka Kopaniarz

Jakub Jędrzejewski

Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Uzupełnienie informacji pozwoli na szybsze zweryfikowanie firmy i uwzględnienie ustalonych warunków handlowych

Kategorie produktów powiązane z artykułem