Czym jest przekaźnik kontroli izolacji?

HAKEL, długoletni producent przekaźników kontroli stanu izolacji i ograniczników przepięć, oferuje serię HIG – przekaźniki kontroli stanu izolacji sterowane mikroprocesorem.

Przekaźniki kontroli stanu izolacji – zastosowanie

Ciągła kontrola rezystancji izolacji sieci pracujący w układzie IT jest bezwzględnym warunkiem gwarancji bezpieczeństwa i pewności zasilania, która jest wymagana zwłaszcza w służbie zdrowia czy przemyśle ciężkim. Przekaźniki monitorują stan izolacji sieci IT, a w przypadku, gdy dojdzie do spadku rezystancji izolacji poniżej ustawionej wartości Rcrit (wobec przewodu ochronnego PE) informują personel obsługi.

Czym jest przekaźnik kontroli izolacji?

Celem opracowania przekaźników kontroli stanu izolacji typu HIG było przede wszystkim mikroprocesorowe sterowanie z wizualnym wyświetleniem mierzonych wartości i ustawieniem na panelu LCD. Dzięki temu można między innymi osiągnąć o wiele większą dokładność ustawień wartości krytycznej rezystancji Rcrit przy pomocy przycisków i wyświetlacza w odróżnieniu od innych przekaźników, w których jest stosowana regulacja potencjometrem. W praktycznym zastosowaniu wrażliwym na dokładność wartości Rcrit (typowo służba zdrowia), nie trzeba więc testować poprawności ustawień np. przy pomocy podłączenia zewnętrznego rezystora. Ponadto można przy pomocy przycisków i wyświetlacza ustawić tzw. pamięć alarmu, kiedy to sygnalizowana jest zbyt niska rezystancja izolacji sieci także przy jej powrocie powyżej wartości Rcrit, dzięki czemu można informować personel o problemie w sieci także podczas jego nieobecności.

Przekaźniki HIG są z założenia modułowe – podstawowa obudowa o wielkości 2 modułów (36 mm), która została zaprojektowana dla montażu na szynie DIN, może zostać poszerzona i wzajemnie połączona z kolejnymi modułami, które w przeciwnym wypadku nie mogłyby się zmieścić w obudowie. Chodzi na przykład o moduł komunikacji zewnętrznej przez sieć Ethernet lub moduł oceniający o ekstremalnie szybkiej reakcji, która jest wymagana w środowisku górniczym.

Parametry przekaźników kontroli stanu izolacji HIG

Zasilanie przekaźników HIG jest teraz możliwe w zakresie od 90 do 305 V AC lub od 120 do 400 V DC. Zaletą oddzielnego napięcia zasilającego jest możliwość monitorowania sieci, które nie są pod napięciem. Monitorowana sieć IT o maksymalnym napięciu 275 V AC jest podłączana bezpośrednio do przekaźnika. Można jednak – a w praktyce najczęściej trzeba – monitorować sieci o wyższym napięciu znamionowym. Rozwiązaniem jest utworzenie sztucznego środka takiej sieci przy pomocy zewnętrznej cewki dławikowej produkcji HAKEL o oznaczeniu TL i podłączenie go do zacisku przekaźnika. Do dyspozycji są cewki dławikowe aż do wysokości maks. napięcia znamionowego 7200 V AC.

Monitorowaną wartość rezystancji izolacji Rcrit można ustawić w zależności od rodzaju przekaźnika w zakresie 5 do 300 kΩ lub 200 do 900 kΩ, ewentualnie 100 Ω do 90 kΩ, a zgodnie z normami dla służby zdrowia w zakresie 50 do 200 kΩ. Przekaźniki są w stanie wyświetlać wartości aktualnej rezystancji sieci zgodnie z typem do maks. wartości 5 MΩ.

Przekaźniki wyposażone są w od jeden do czterech styków sygnalizacyjnych z bezpotencjałowym stykiem przełącznym, które umożliwiają podłączenie urządzeń maks. 250 V AC / 1 A dla zdalnej sygnalizacji alarmu. Posiadają również zaciski do podłączenia zewnętrznego przycisku, którym można przeprowadzać zdalny test przekaźnika.

Czym jest przekaźnik kontroli izolacji?

Sam pomiar rezystancji izolacji przeprowadzany jest prądem doprowadzonym o wielkości < 0,6 mA (12 V DC) lub < 0,48 mA (18 V DC) z wewnętrznego zasilacza. Czas reakcji sygnalizacji błędu wynosi < 3 s, w przypadku wykonań z samodzielnym modułem oceniającym < 80 ms. Można oczywiście ustawić czas opóźnienia tej reakcji.

Możliwości komunikacji

Oprócz sygnalizowania alarmu i testowania diodami LED na przednim panelu przekaźnika możliwy jest też zdalny nadzór i zarządzanie tymi urządzeniami przy pomocy seryjnej linii komunikacyjnej RS485, interfejsu Ethernet lub paneli MDS10T.

Panel MDS10T oferuje wskazywanie akustyczne i wskazywanie LED usterki w sieci, przycisk zdalnego testu oraz przycisk wyłączenia alarmu.

Do monitorowania i sterowania przekaźnikami poprzez interfejs RS485 przeznaczone jest oprogramowanie HIG MiniMonitor485. Na pulpicie monitora wskazuje stan przekaźników podłączonych do linii RS485 i wizualnie informuje o aktualnym stanie monitorowanej sieci IT. Firma HAKEL oferuje także rozwiązania osprzętowe – informacyjny panel LCD MDS-D na ścianę z wbudowanym oprogramowaniem do zarządzania i monitoringu podłączonych przekaźników.

Przekaźniki kontroli stanu izolacji wyposażone w moduł Ethernet komunikują się przy pomocy protokołu TCP/IP i można je wtedy po prostu podłączyć wprost do sieci komputerowej i monitorować przy pomocy oprogramowania HIG MiniMonitorETH, zarządzać nimi poprzez interfejs sieciowy lub wykorzystać protokoły komunikacyjne SMTP, SNMP, HTTP GET i MODBUS TCP. W ten sposób uzyskać można aktualne dane z przekaźników np. bezprzewodowo na telefon komórkowy.

Mikołaj Cieśliński

Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Uzupełnienie informacji pozwoli na szybsze zweryfikowanie firmy i uwzględnienie ustalonych warunków handlowych

Kategorie produktów powiązane z artykułem