Jak działa wyłącznik różnicowoprądowy?

Jak działa wyłącznik różnicowoprądowy?

Co to jest wyłącznik różnicowoprądowy?

Potocznie różnicówka lub z języka angielskiego RCD jest to elektryczne urządzenie zabezpieczające, służące do ochrony ludzi przed porażeniem prądem przy dotyku bezpośrednim i pośrednim. Dodatkowo zmniejsza skutki uszkodzenia podłączonych do danej instalacji urządzeń oraz ogranicza możliwość wystąpienia pożaru.

Zasada działania wyłącznika różnicowoprądowego.

Rozłącza zabezpieczony obwód elektryczny po wykryciu, że suma geometryczna prądów wpływających i wypływających z niego nie jest równa zero. Powstaje wówczas prąd różnicowy lub inaczej upływowy.

Budowa wyłącznika różnicowoprądowego.

  1. Zestyki torów prądowych z dźwignią załączającą urządzenie
  2. Wyzwalacz, którym jest najczęściej przekaźnik spolaryzowany
  3. Przekładnik Ferrantiego przez który przeprowadzone są przewody fazowe i przewód neutralny
  4. Obwód testowania umożliwiający sprawdzenie wyłącznika

Jak działa wyłącznik różnicowoprądowy?

Rodzaje wyłączników różnicowoprądowych.

Rozróżniamy podział ze względu na prąd zadziałania: wysokoczułe < 30mA, średnioczułe 30 - 500mA, niskoczułe > 500mA. Kolejnym podziałem jest wykrywanie rodzaju prądów upływu: AC — prąd przemienny sinusoidalny, A — prąd przemienny sinusoidalny, prąd sinusoidalny wyprostowany jednopołówkowo i impulsowy, B — tak jak typ A z tym że dodatkowo prąd stały. Ostatni podział ze względu na wbudowane zabezpieczenie nadprądowe: RCCB – bez wbudowanego zabezpieczenia, RCBO – z wbudowanym zabezpieczeniem

Zastosowania wyłączników różnicowoprądowych.

Jako dodatkowa ochrona obok „samoczynnego wyłączenia zasilania”, które działa przy bezpośrednim zwarciu faza-obudowa. Stosuje się w układach sieci TN-S, TN-C-S, TT oraz rzadko IT.

Przekaźniki/wyłączniki różnicowoprądowe Circutor

Jak działa wyłącznik różnicowoprądowy?

Z portfolio produktów hiszpańskiego producenta Circutor możemy wyróżnić wyłączniki różnicowoprądowe, które są podzielone na dwie grupy. Pierwszą z nich są to urządzenia, które służą do monitorowania wystąpienia prądu upływowego. Natomiast do drugiej grupy zaliczamy urządzenia posiadające możliwość samoczynnego ponownego załączenia w momencie ustąpienia w obwodzie prądu różnicowego.

Z przodujących produktów, które zaliczamy do pierwszego podziału to 1 modułowy przekaźnik RG1M. Posiada diody LED, za pomocą których ma możliwość sygnalizacji swojego stanu. Do wyboru mamy rozwiązania na znamionowy prąd różnicowy o wartości 30mA lub 300mA.

Jak działa wyłącznik różnicowoprądowy?
Jak działa wyłącznik różnicowoprądowy?

Wyróżniającym się przekaźnikiem z tej grupy produktów jest przekaźnik RGU-2. Jego obudowa obejmująca 2 moduły DIN zawiera wyświetlacz LCD, pasek diodowy, który pokazuje wizualnie procentową wartość prądu upływu. Mamy możliwość zaprogramowania znamionowego prądu różnicowego oraz czasu zadziałania.

Jak działa wyłącznik różnicowoprądowy?
Jak działa wyłącznik różnicowoprądowy?

Praktycznie identycznym rozwiązaniem do RGU-2 jest przekaźnik RGU-10 oraz CBS-4 (realizujący w sobie 4 przekaźniki RGU-10). Ich obudowy są szersze od RGU-2 i mają wymiar 3 modułów DIN. Przekaźniki RGU-10 oraz CBS-4 w czasie normalnej pracy mają ekran LCD podświetlony na zielono, a w trakcie przekroczenia progu zadziałania nastawionego prądu upływowego zmienia kolor na czerwony. Jeden i drugi ma opcjonalnie moduł komunikacji RS-485 Modbus/RTU.

Ostatnim modelem z tej grupy przekaźników wartym uwagi jest przekaźnik WRU-10, realizujący funkcje przekaźnika RGU-10, jednak tym, co go wyróżnia jest to wbudowany przekładnik o średnicy 28 mm.

Powyższe przekaźniki są klasy A, jedyny wyjątek to przekaźnik RGU-10B, który jest klasy B. Wszystkie z nich współpracują z przekładnikami typu WGC. Poza RG1M posiadają dwa niezależne programowalne wyjścia (główne i alarmu wstępnego).

Z drugiej grupy urządzeń wyróżniającym się wyłącznikiem różnicowoprądowym klasy A jest model REC-3. Montuje się go jak zwykły wyłącznik, z tym że nie ma potrzeby wykonywania wewnętrznych połączeń między jego napędem silnikowym a częścią różnicowoprądową. W zależności od modelu występuje w wersji 2 lub 4 biegunowej na 30mA, lub 300mA. Po zadziałaniu wyłącznik podejmuje 3 próby samoczynnego ponownego załączenia w zaprogramowanych na stałe odstępach czasowych. Ponownie załącza się jedynie wtedy, gdy zniknęła przyczyna powodująca zadziałanie zabezpieczenia.

Podobnie jak w grupie pierwszej również występują modele RGU-10 oraz WRU-10, z tym że mają w kodzie końcówkę MT. Współpracują one z automatycznym wyłącznikiem z napędem silnikowym RECmaxMP. W połączeniu tego wyłącznika z jednym z przekaźników mamy pełne zabezpieczenie różnicowoprądowe, które ma funkcję samoczynnego ponownego załączania. Jest ono bardziej rozbudowane niż w wyłączniku REC-3. Mamy możliwość wyboru jednego z kilku programów, według którego ma działać zabezpieczenie. Wyłącznik RECmaxMP ma dodatkowe zabezpieczenie nadprądowe do wyboru o charakterystyce C lub D. Gdyby była potrzeba realizowania tylko samego zabezpieczenia nadprądowego z samoczynnym ponownym załączaniem producent przewidział taką wersję w postaci modelu RECmaxP.

Jak działa wyłącznik różnicowoprądowy? Jak działa wyłącznik różnicowoprądowy?

Grupę drugą zamyka przekaźnik RECmax-LPd. Jest to połączenie funkcji przekaźnika RGU-10MT z wyłącznikiem RECmaxMP w jedno zabezpieczenie. Niestety nie posiada on możliwości komunikacji po RS-485 Modbus/RTU. Do tego celu producent nie tak dawno opracował przekaźnik RECmax-CVM, który ma dodatkowo wbudowany analizator sieci. Umożliwia on monitorowanie do 19 parametrów elektrycznych. Pomiar odbywa się za pomocą zewnętrznego przekładnika prądowego znajdującego się w zestawie.

RECmax-LPd

Jak działa wyłącznik różnicowoprądowy?

RECmax-CVM

Jak działa wyłącznik różnicowoprądowy?

Jak działa wyłącznik różnicowoprądowy?

Przykład zastosowania

Sebastian Jaśkiewicz

Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Uzupełnienie informacji pozwoli na szybsze zweryfikowanie firmy i uwzględnienie ustalonych warunków handlowych

Kategorie produktów powiązane z artykułem