Monitorowanie testowanego urządzenia podczas badań odporności za pomocą systemu kamer

Firma ASTAT dostarcza systemy pozwalające na monitorowanie urządzeń podczas badań odporności w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. System ten za pomocą odpornych na zaburzenia kamer oraz oprogramowania pozwala na obserwację sprzętu, oraz wyznaczania obszarów zainteresowania. W obrębie tych obszarów urządzenie analizuje te obszary pod kątem zmian w obrazie. Jednak nie jest to koniec możliwości oprogramowania, a umożliwia ono odczytywanie tekstu metodą OCR, zamienianie odczytanego tekstu na liczby, które następnie można obwarować wartościami granicznymi, których przekroczenie spowoduje kontrolowany błąd.

Takie rozwiązania zwiększają komfort wykonywania pomiarów, a przede wszystkim ich niezawodność, ponieważ możemy mieć pewność, że oko kamery niczego nie pominie. Program w momencie wykrycia zmiany wykona zrzut ekranu, oraz zarejestruje zdarzenia mające miejsce na kilka sekund przed jak i po zajściu, czasy są w pełni konfigurowalne. Dzięki temu możliwe jest zaobserwowanie, co działo się dokładnie przed wykryciem ruchu (w domyśle zdarzeniem niepożądanym) jak i po nim.

Monitoring zmiany rezystancji

Aby zaprezentować możliwości oprogramowania, został wykonany test, gdzie multimetr został podłączony pod urządzenie narażane, którego narażenie skutkuje zmianą rezystancji, co odczytuje multimetr. Punkt skupienia został ustawiony na wyświetlacz w taki sposób, aby móc monitorować tylko większe zmiany rzędu jednostek Ohmów. Program dodatkowo pozwala na ustawienie maski. Maska pozwala na dodatkowe zawężenie obszaru zainteresowania w obrębie zaznaczonego punktu.

Monitorowanie testowanego urządzenia podczas badań odporności za pomocą systemu kamer

Rysunek 1. Główne okno programu z zaznaczoną strefą zainteresowania.

Monitorowanie testowanego urządzenia podczas badań odporności za pomocą systemu kamer

Rysunek 2. Okno zaznaczania maski

Monitorowanie testowanego urządzenia podczas badań odporności za pomocą systemu kamer

Rysunek 3. Strefa zainteresowania z aktywną maską ignoruje zaciemnione strefy wewnątrz obszaru.

Gdy te czynności zostały wykonane, został ustawiony tryb, który zapamiętywał aktualną klatkę wideo, a następnie przyrównywał każdą kolejną do tej zapamiętanej. W momencie podwyższenia rezystancji wynik na mierniku zmienił się i została wykryta zmiana w obrazie. Zmiana ta była na tyle duża, że przekroczyła próg czułości ustawiony na 10%, gdzie procent określa jaka część obrazu jest zmieniona względem obrazu początkowego. W momencie przekroczenia wyzwala się alarm, który powoduje następujące akcję programu.

Dla komputera z oprogramowaniem detektora ruchu:

  • zostanie stworzony folder, który będzie zawierał wszystkie dane stworzone w obrębie danej sesji pomiarowej
  • zostanie stworzony log, zwierające dokładniejsze dane na temat momentu wystąpienia alarmu
  • zostanie wykonany zrzut z ekranu kamery
  • zostanie nagrany klip zaczynający się chwilę przed zdarzeniem oraz zakończy się chwilę po końcu alarmu, obydwa te czasy można ustawić własnoręcznie.

 

Monitorowanie testowanego urządzenia podczas badań odporności za pomocą systemu kamer

Rysunek 4. Program w trakcie wykrycia zmiany obrazu, obszary zmiany zaznaczono są fioletowym kolorem. Widoczne są również alarmy

Dodatkowo na widok z perspektywy kamery została wyświetlona nakładka z dowolnym tekstem zdefiniowanym przez użytkownika. W naszym przypadku nakładamy dwa typy tekstu. W prawym górnym rogu okienka wyświetlany jest aktualny czas i data, natomiast u dołu ekranu wyświetlane są dane na temat aktualnego stanu testu w zakresie częstotliwości narażenia, poziom probierczy natężenia pola, poziomu na generatorze, polaryzacji anteny czy też rodzaju modulacja. Tekst można dowolnie modyfikować według własnych potrzeb.

Z perspektywy programu

Na komputerze z oprogramowaniem sterujący badaniem odporności:

  • dla danego testu zostanie zasygnalizowany błąd, który zostanie w naszym w przypadku zinterpretowany jako negatywny wynik badania,
  • dany błąd będzie zaznaczony na wykresie oraz później na raporcie,
  • test nie zostanie zatrzymany a będzie wykonywał się dalej,
  • w końcowym raporcie dany punkt będzie zawierał bardziej szczegółowe dane o czasie wystąpienia błędu.

 

Monitorowanie testowanego urządzenia podczas badań odporności za pomocą systemu kamer

Rysunek 5. Program pomiarowy, z widocznymi błędami na prawym wykresie. Błędy te wygenerowane są przez powyższy program.

EUT Status Frequency (Hz) Test Level (V/m) Sig Gen (dBm) Time (hh:mm:ss)
Failed (Advanced) 102.595 M 10.00 -25.35 +00:04:20
Description Failed (Failure, Fault

Tabela: Dokładny opis zdarzenia w ostatecznym raporcie.

Podsumowując w trakcie całości testu otrzymamy informacje, w jakich momentach nastąpiła zmiana obrazu (w domyśle awaria bądź niepożądane działanie urządzenia) oraz otrzymamy feedback w postaci zdjęć oraz filmów wykonanych przez program monitorujący.

Monitorowanie zaniku napięcia na przykładzie lampy LED

Został również przeprowadzony drugi test, gdzie została zasymulowana zmiana jasności świecenia lamy LED na skutek narażenia podczas badania odporności. W tym celu test został skonfigurowany tak, aby był wyczulony na zmianę jasności w obrębie punktu zainteresowania. W momencie, gdy nastąpiła zmiana jasności świecenia system wygenerował alarm.

Monitorowanie testowanego urządzenia podczas badań odporności za pomocą systemu kamer

Rysunek 7. Zdjęcie wykonane przez program, przedstawiając moment, gdy program wykrył zmianę jasności.

Wykorzystanie oprogramowania w ten sposób znacznie upraszcza pracę, gdyż pomaga w ciągłym i uważnym nadzorowaniu badanego urządzenia podczas badań odporności. Dzięki raportowaniu i archiwizacji danych istnieje możliwość przeanalizowania danych w dowolnym czasie po wykonaniu testu.

Dariusz Furmaniak

Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Uzupełnienie informacji pozwoli na szybsze zweryfikowanie firmy i uwzględnienie ustalonych warunków handlowych

Kategorie produktów powiązane z artykułem