Ochrona przeciwpożarowa – puszka ppoż.

Ochrona przeciwpożarowa – puszka ppoż.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U.2019.0.1065, rozdział 3), obiekty budowlane muszą być podzielone na strefy pożarowe. Instalacje techniczne, takie jak rury grzewcze, kanały wentylacyjne czy kable elektryczne, wielokrotnie przebiegają przez przegrody stanowiące oddzielenie poszczególnych stref pożarowych.

Przejścia te, nazywane przepustami instalacyjnymi, bezpośrednio ingerują w konstrukcję ścian i stropów. Elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny więc odpowiadać ogólnym wymaganiom dotyczącym klasy odporności ogniowej, zdefiniowanym w warunkach technicznych.

Ochrona przeciwpożarowa – puszka ppoż.

Elementy budynku odpowiednie do jego klasy odporności pożarowej, powinny spełniać, z zastrzeżeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli:

Klasa odporności pożarowej budynku Klasa odporności ogniowej elementów budynku
główna konstrukcja nośna konstrukcja dachu strop ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna przekrycie dachu
"A" R 240 R 30 REI 120 EI 120 (o↔i) EI 60 RE 30
"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60 (o↔i) EI 30 4) RE 30
"C" R 60 R 15 REI 60 EI 30 (o↔i) EI 154) RE 15
"D" R 30 (-) REI 30 EI 30 (o↔i) (-) (-)

Z wymagań tych jasno wynika, że istnieje konieczność stosowania asortymentu ppoż. w instalacjach elektrycznych, zarówno jeśli chodzi o przejścia ścienne jak i puszki podtynkowe.

Puszki elektryczne niemieckiej firmy KAISER GmbH & Co.KG posiadają certyfikat ETA (nr ETA-18/0091), poświadczające ochronę przeciwpożarową na terenie całej Unii Europejskiej.

Jednym z rozwiązań, które możemy zastosować w budynku jest puszka ppoż. podtynkowa typ HWD 68, która ma potwierdzoną laboratoryjnie odporność w zakresie do EI90. Oznacza to, że ściana o odporności ogniowej do EI90, nie straci swoich właściwości, jeśli zastosujemy opisywane rozwiązanie. Dno puszki elektrycznej jest wykonane ze specjalnego materiału który pod wpływem ognia pęcznieje i szczelnie zamyka otwór instalacyjny, zapobiegając rozprzestrzenianiu się ognia oraz trujących gazów powstających wskutek spalania.

Ochrona przeciwpożarowa – puszka ppoż.
Ochrona przeciwpożarowa – puszka ppoż.
Kolejny element pasywnej ochrony przeciwpożarowej to przepusty instalacyjne do kabli i rur DS 90. Łatwość montażu oraz możliwość wielokrotnego otwierania przepustu w celu przeprowadzenia dodatkowej wiązki kabli powoduje, że ten produkt przebojem wchodzi na nasz rynek. Instalacja jest wyjątkowo przyjemna, gdyż nie ma potrzeby używania żadnych narzędzi. Ochrona przeciwpożarowa – puszka ppoż.

Zasada funkcjonowania jest dokładnie taka sama jak w przypadku puszek elektrycznych - element pęczniejący zatyka otwór instalacyjny i zapobiega rozprzestrzenianiu ognia. Odporność ogniowa do EI90 zapewnia uniwersalność tego wykonania.

W czasach, gdy coraz bardziej zwracamy uwagę na bezpieczeństwo i środowisko, nie zapominajmy o niezwykle istotnej ochronie przeciwpożarowej. Warto na etapie projektowania i planowania zapewnić sobie spokój związany z dobrą ochroną na lata.

Piotr Kuligowski

Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Uzupełnienie informacji pozwoli na szybsze zweryfikowanie firmy i uwzględnienie ustalonych warunków handlowych