Optymalizacja kosztów mediów w przemyśle - jak zaoszczędzić na zużyciu gazu ziemnego?

Gaz ziemny jako wszechstronne paliwo w przemyśle

Gaz ziemny jest uznawany za paliwo XXI wieku lub błękitne paliwo, które ma wszechstronne zastosowanie, od gotowania posiłków po ogrzewanie mieszkań, a także jako paliwo dla samochodów i zasilanie dużych zakładów przemysłowych. Nie generuje smogu, dwutlenku siarki, sadzy, pyłu czy odpadów podczas spalania, co daje mu tytuł najbardziej ekologicznego paliwa kopalnianego.

Optymalizacja kosztów mediów w przemyśle - jak zaoszczędzić na zużyciu gazu ziemnego?

Ceny i dostępność gazu ziemnego w czasie pandemii i konfliktów

W ostatnich latach gaz był łatwo dostępny, a jego ceny i zapotrzebowanie nie zmieniały się znacząco. Jednak czas pandemii i wojny na Ukrainie zakłócił ten stan. Gazu zaczęło brakować, a jego ceny na rynku zdecydowanie zaczęły rosnąć.

Optymalizacja kosztów mediów - coraz większa świadomość potrzeby oszczędzania

Osoby odpowiedzialne za koszty mediów w zakładach produkcyjnych zmuszone zostały do szukania oszczędności. Mają coraz większą świadomość tej potrzeby, a zarazem więcej możliwości optymalizacji swoich działań. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z możliwości optymalizacji kosztów medium, jakim jest gaz ziemny.

Monitoring i kontrola zużycia gazu ziemnego w przemyśle

Gaz wykorzystywany jest w przemyśle nie tylko w celach grzewczych, ale również przy procesach technologicznych, a jego koszty często są znaczące. Odpowiednia analiza pracy poszczególnych urządzeń oraz podjęcie stosownych kroków może znacząco obniżyć koszty zużycia.

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest monitoring głównego gazomierza, dzięki któremu można precyzyjnie kontrolować moc umowną (w przypadku gazu zużycie mierzone jest w ciągu godziny). Taka analiza pozwala na sprawdzenie, czy moc umowna została odpowiednio zamówiona oraz na szybką reakcję w przypadku zagrożenia jej przekroczenia. Umożliwia to na uniknięcie kar za przekroczenia.

Optymalizacja kosztów mediów w przemyśle - jak zaoszczędzić na zużyciu gazu ziemnego?
Optymalizacja kosztów mediów w przemyśle - jak zaoszczędzić na zużyciu gazu ziemnego?

Kontroler Stopni zasilania na gazie to kolejne rozwiązanie. Stopnie zasilania to ograniczenia w poborze gazu, wynikające z Ustawy o zapasach. Są one wprowadzane według planu i mogą dotyczyć każdego odbiorcy (wyłączając odbiorców chronionych). Ograniczenia są w skali 12-stopniowej, gdzie pierwszy stopień to maksymalny pobór mocy umownej, a 12-ty stopień to zerowy pobór. Odbiorcy zobowiązani są do dostosowania się do wprowadzanych stopni mocy pod rygorem płacenia kar. Kontroler stopni zasilania pozwala kontrolować i prognozować pobieraną moc chwilową.

System Monitoringu Mediów Produkcyjnych - inwestycja w optymalizację zużycia mediów

Oprócz powyższych rozwiązań, warto również zainwestować w pełny System Monitoringu Mediów Produkcyjnych, który umożliwi zarządzanie, monitorowanie i kontrolowanie zużycia wszystkich mediów, takich jak energia, woda, gaz, sprężone powietrze czy temperatura. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskuje się pełen obraz zużycia mediów i szansę na zidentyfikowanie obszarów, w których można dokonać optymalizacji.

Optymalizacja kosztów mediów w przemyśle - jak zaoszczędzić na zużyciu gazu ziemnego?

Znaczenie optymalizacji kosztów mediów dla rozwoju działalności firmy

Podsumowując, rosnące ceny gazu zmuszają firmy do szukania oszczędności i optymalizacji kosztów. Wiele firm skupia się na energii elektrycznej, jednak warto zwrócić uwagę także na zużycie gazu, który jest powszechnie wykorzystywany w przemyśle. Monitoring głównego gazomierza oraz stosowanie Kontrolera Stopni Zasilania na Gazie pozwoli na precyzyjne kontrolowanie poboru gazu i uniknięcie kar za przekroczenie limitów. Warto również zainwestować w pełny System Monitoringu Mediów Produkcyjnych, który pozwoli na dokładne zarządzanie i optymalizację zużycia wszystkich mediów. Dzięki temu firmy mogą osiągnąć znaczne oszczędności finansowe i przeznaczyć je na dalszy rozwój swojej działalności.

Agnieszka Kopaniarz

Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Uzupełnienie informacji pozwoli na szybsze zweryfikowanie firmy i uwzględnienie ustalonych warunków handlowych

Kategorie produktów powiązane z artykułem