Przepusty uszczelniające – system ITL

Przepusty uszczelniające – system ITL

Przepusty uszczelniające zapewniają wykonanie szczelnych przejść rur i kabli przez przegrody budowlane. Składają się z materiału uszczelniającego umieszczonego między pierścieniami dociskowymi.

Istotnym warunkiem poprawnego zamontowania przepustu gazo- i wodoszczelnego jest dokręcenie nakrętek ściskających uszczelkę między pierścieniami z odpowiednią siłą dynamometryczną (przy dokręcaniu należy zatem użyć klucza dynamometrycznego).

Instalator nie zawsze dysponuje takim kluczem i często montuje przepust uszczelniający dokręcając „na wyczucie”. Takie postępowanie „zwalnia” z odpowiedzialności producenta, jeżeli powstanie ewentualna nieszczelność.

Naprzeciw temu problemowi wyszła firma Doyma, która opatentowała samozrywające się nakrętki – system ITL.

Przepusty uszczelniające – system ITL

ITL Integrated Torque Limiter - zintegrowany ogranicznik momentu obrotowego

Specjalnie opracowane nakrętki ITL niezawodnie rozdzielają się przy określonym momencie obrotowym.

Jak działa nakrętka ITL?

Konstrukcyjne ograniczenie siły dokręcenia nakrętki polega na ukręceniu się jej części po osiągnięciu momentu dokręcenia zapewniającego optymalne uszczelnienie. Po oderwaniu się pierwszego członu nakrętki pozostaje część, która umożliwia dalszą pracę na uszczelnieniu, pozwalając na jego wymianę bądź modernizację.

Jak powstaje?

Odpowiedni moment obrotowy nadawany jest na etapie produkcji nakrętki.

Przepusty uszczelniające – system ITL Przepusty uszczelniające – system ITL

Jakie są zalety nakrętek samozrywających?

  • system zapewnia odpowiednią siłę dokręcenia uszczelnienia w montowanym otworze,
  • konstrukcja ITL umożliwia podczas montażu uszczelnienia stosowanie wkrętarki akumulatorowej, zamiast klucza dynamometrycznego,
  • w porównaniu z dokręcaniem ręcznym zwiększamy szybkość montażu,
  • po zakończeniu instalacji mamy pewność poprawności wykonania uszczelnienia.
Przepusty uszczelniające – system ITL

Zastosowanie

Nakrętki z systemem ITL są stosowane zarówno w uszczelnieniach przeciwko wodzie gruntowej jak i pod ciśnieniem (napierającej).

Grigorii Suprun

Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Uzupełnienie informacji pozwoli na szybsze zweryfikowanie firmy i uwzględnienie ustalonych warunków handlowych

Kategorie produktów powiązane z artykułem