Ograniczenia poboru gazu

Zapewne spotkali się Państwo w tym roku z informacją od dostawcy gazu o możliwości wystąpienia ograniczeń poboru gazu. Ograniczenia te wynikają z Ustawy o zapasach.

Ograniczenia polegają na zmniejszeniu maksymalnego godzinowego i dobowego poboru gazu ziemnego. Ograniczenia mogą być wprowadzane analogicznie jak ograniczenia dla energii elektrycznej (20 stopień zasilania).

Ograniczenia poboru gazu określone są określone w poszczególnych stopniach zasilania od 1 do 11 Stopnie zasilania dotyczą wszystkich odbiorców gazu ziemnego z pominięciem odbiorców chronionych.

Ograniczenia poboru gazu

Zachęcamy do zainteresowania się produktem Strażnik Mocy Gazu. Dzięki takiemu rozwiązaniu masz szansę dostosować się do zaleceń związanych z ograniczeniami.

Ograniczenia poboru gazu