ADAPTRONIC

ADAPTRONIC

Firma Adaptronic powstała w 1979 roku w Niemczech. Zajmuje się projektowaniem i pro-dukcją testerów wiązek elektrycznych. Testery wiązek elektrycznych to urządzenia wykorzystywane do sprawdzania połączeń elek-trycznych w przewodach lub w podłączonych komponentach elektrycznych. Za jego pomocą można zbadać czy wszystkie z zamierzonych połączeń istnieją oraz, czy nie zaistniały połącze-nia nieprawidłowe lub niezamierzone w danym przewodzie. Tester wykonuje test ciągłości, zwarć, rezystancji izolacji oraz test na przebicia. W ofercie firmy są zarówno proste i nowoczesne testery wiązek kablowych, jak i bardzo zło-żone. Złożone systemy umożliwiają badanie kompletnych szaf sterowniczych, tablic rozdziel-czych, pojazdów, samolotów, a także badanie pojazdów szynowych. Współczesne systemy są bardzo złożone i wymagające, dlatego też ważne jest by elementy elektroniczne i okablowanie były prawidłowo wykonane. Testerów używa się w produkcji przemysłowej oraz wszędzie tam, gdzie występują wiązki kablowe, a najczęściej w systemach łączności, komunikacji oraz w aplikacjach do przesyłania danych. Testery wiązek kablowych Adaptronic cechuje łatwość obsługi, elastyczność, możliwość łączenia ze sobą testerów w szereg, ale przede wszystkim bardzo wysoka jakość pracy. Specjaliści firmy cały czas analizują potrzeby rynku i nieustannie pracują nad udoskonale-niem testerów.