Liczniki energii

Licznik prądu to urządzenie pomiarowe przeznaczone do pomiaru ilości przepływu energii elektrycznej. Nadrzędną wielkością zliczaną przez tego typu urządzenia jest energia czynna. Dodatkowo zliczają one również przepływ energii biernej oraz dokonują pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych. Licznik energii elektrycznej działa w systemie czterokwadrantowym, mierząc jednocześnie energię czynną pobieraną i oddawaną oraz energię bierną pobieraną i oddawaną z uwzględnieniem jej charakteru (indukcyjna, pojemnościowa). Zarejestrowane dane mogą być przesyłane zdalnie poprzez protokoły: M-bus, Modbus RTU, Ethernet - Modbus TCP/IP, LON, RS485 lub drogą radiową MESH. Nasze liczniki zużycia prądu to nowoczesne urządzenia, które spełniają wymogi Dyrektywy MID (Measuring Instruments Directive) i mogą by stosowane w systemach pomiarowych bez konieczności legalizacji pierwotnej. Oznacza to, że licznik elektryczny od grupy ASTAT może być wykorzystywany do celów rozliczeniowych pomiędzy najemcą a odbiorcą.