Kurtyny bezpieczeństwa do ochrony maszyn

Kurtyny bezpieczeństwa to urządzenia optoelektroniczne, które są wykorzystywane do ochrony maszyn i personelu w zakładach produkcyjnych.

Kurtyny bezpieczeństwa, działające na podczerwień, składają się z nadajnika i odbiornika, które muszą być ze sobą połączone elektrycznie i zsynchronizowane. Nadajniki mają zestaw diod nadawczych, a odbiorniki składają się z takiej samej ilości diod odbiorczych. Między nadajnikiem a odbiornikiem tworzą się płaszczyzny wiązek optycznych. Gdy w polu działania wiązki znajdzie się obiekt nieprzezroczysty (np. ramię człowieka), to wtedy następuje przerwanie wiązki. W momencie, gdy kurtyna bezpieczeństwa wykryje obecność niepożądanego obiektu następuje blokowanie działania maszyny.

W ofercie mamy bardzo szeroką gamę kurtyn bezpieczeństwa. Dostępne są kurtyny o rozdzielczości 14 mm oraz 25 mm, z zasięgiem nawet do 15 m. Wysokość obszaru chronionego można dobrać według potrzeb danego stanowiska. W asortymencie mamy różne wymiary kurtyn, nawet do 1930 mm lub wyższe przy połączeniu dwóch kurtyn szeregowo.

Kurtyny bezpieczeństwa oferowane przez ASTAT są modułowe, co daje możliwość rozbudowy czy elastycznej zmiany systemu, tak aby dopasować do aktualnych potrzeb w zakładzie. Dodatkowo jest dostępnych szereg akcesoriów: uchwyty montażowe, przedłużacze, kable połączeniowe, lustra narożne, kable do połączenia szeregowego oraz zewnętrzne sterowniki i moduły przekaźnikowe bezpieczeństwa.

Kurtyny cechują się krótkim czasem reakcji dla wszystkich rozmiarów. Wysokość ochronna odpowiada rzeczywistej wysokości, a połączenie szeregowe umożliwia eliminowanie martwej strefy. Co więcej, źródło światła zewnętrznego nie ma wpływu na działanie kurtyny, co jest istotne np. przy stanowiskach robotów spawalniczych. Montaż kurtyn ułatwia dioda LED do wyrównywania osi wiązek.

System kurtyn bezpieczeństwa jest zgodny z normą EN 61496 -1/-2, a poziom wydajności zgodny z EN ISO 13849.

Kurtyny bezpieczeństwa Panasonic to bardzo precyzyjne urządzenia gwarantujące stworzenie bezpiecznego stanowiska pracy. Chronią zarówno personel, jak i maszyny. Każde stanowisko trzeba zaprojektować indywidualnie, a kurtyny muszą być zamontowane w odpowiedniej odległości, tak aby we właściwym czasie mogły zareagować. Przy projektowaniu konieczna jest ocena zagrożenia i inne czynniki występujące w zakładzie produkcyjnym.

Nasi specjaliści pomogą Państwu w odpowiednim doborze kurtyny. Zapraszamy do kontaktu.