Oprogramowanie SCADA PROMOTIC

Symbol produktu: SCADA-PROMOTIC

Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Uzupełnienie informacji pozwoli na szybsze zweryfikowanie firmy i uwzględnienie ustalonych warunków handlowych
Generuj informacje o produkcie
Producent MICROSYS
Kod producenta MICROSYS

PROMOTIC to kompleksowe narzędzie obiektowe SCADA do wytwarzania aplikacji, które monitorują, sterują i wyświetlają procesy technologiczne w najróżniejszych sferach przemysłu.

Zastosowanie oprogramowania SCADA PROMOTIC

 • Umożliwia efektywne wytwarzanie rozproszonych i otwartych aplikacji w najróżniejszych gałęziach przemysłu
 • Dedykowany wszystkim projektantom i programistom
 • Umożliwia wytwarzanie aplikacji ściśle odpowiadających potrzebom użytkownika
 • Oferuje przyjazny interfejs użytkownika do wytwarzania aplikacji
 • Od wersji 8 jest możliwe uruchamianie systemu PROMOTIC także w trybie freeware.
Oprogramowanie SCADA PROMOTIC

Zawartość i możliwości pakietu oprogramowania SCADA PROMOTIC

W pakiecie PROMOTIC są wbudowane wszelkie niezbędne komponenty do wytwarzania prostych i rozległych systemów monitoringu i sterowania, w tym:

 • edytor aplikacji z hierarchiczną drzewiastą strukturą obiektów,
 • szeroka gama obiektów PROMOTIC,
 • Microsoft Basic (VBScript) język programowania do zapisu algorytmów,
 • edytor paneli,
 • szeroka paleta obrazków technologicznych wytworzonych w grafice wektorowej SVG,
 • obiekty graficzne - podstawowe i kompleksowe elementy z rozbudowanymi możliwościami konfiguracji,
 • automatyczna konwersja obrazów do formatów HTML i XML,
 • system trendów (tzn. zapisywanie wartości ze znacznikiem czasu),
 • system alarmów i zdarzeń (events),
 • możliwość wykorzystania technologii web Internet/Intranet,
 • interfejsy dostępu do systemów baz danych SQL i ODBC,
 • wbudowane interfejsy: XML, OPC, ActiveX, DDE,
 • drivery komunikacyjne do komunikacji z PLC,
 • administracja użytkowników, uprawnień i system logowania,
 • zabezpieczenie uruchomionych aplikacji,
 • wersje językowe PROMOTIC,
 • INFO - system informacyjny i diagnostyczny.
Oprogramowanie SCADA PROMOTIC

Gdzie wykorzystywane jest oprogramowanie SCADA PROMOTIC?

PROMOTIC to odpowiednie rozwiązanie dla wszystkich gałęzi przemysłu. Wykorzystywany jest m.in. w:

 • energetyce (elektrownie cieplne, wodne, rozdzielnie, kogeneracja),
 • monitorowaniu ruchu pojazdów,
 • hutach (piece wyżarzające, koksownie, walcownie, aglomeracje),
 • telemetrii i systemach sterowania (stacje uzdatniania wody, gazownie, kopalnie,
 • sieci dystrybucji ciepła),
 • pomiarach i regulacji poboru energii (energia elektryczna, ciepło, gaz, woda),
 • sterowaniu technologiami przetwórstwa żywnościowego (browary, mleczarnie, cukrownie, młyny),
 • gospodarce cieplnej (stacje wymiennikowe, kotłownie),
 • przemyśle chemicznym,
 • nauczaniu i badaniach.
Oprogramowanie SCADA PROMOTIC

Oprogramowanie przeznaczone jest dla OS Windows 10/8/7/Vista/XP/XPe/2003-12Server i nowszych.