Audyt energetyczny

Symbol produktu: AUD-ELE
Generuj informacje o produkcie
Producent ASTAT
Kod producenta AUD-ELE

Audyt energetyczny – optymalizacja zużycia mediów

Ze względu na duże zaufanie naszych klientów rozszerzyliśmy zakres naszej współpracy także o audyty. Audyt energetyczny to przede wszystkim szereg czynności, które mają na celu uzyskanie profilu zużycia energii w danym przedsiębiorstwie czy budynku. Końcowy dokument z audytu powinien także zawierać zalecenia dotyczące możliwych sposobów zoptymalizowania zużycia mediów, co przyczyni się do wymiernych oszczędności w firmie.

Zgodnie z polskimi przepisami, każde duże przedsiębiorstwo jest zobligowane do przeprowadzania regularnych audytów energetycznych. Grupa ASTAT oferuje usługi audytu energetycznego przedsiębiorstwa, posiada specjalistów z doświadczeniem w tej dziedzinie.

Usługa audytu obejmuje:

  • sporządzenie inwentaryzacji instalacji oraz urządzeń zużywających energię,
  • analizę zużycia energii,
  • określenie właściwości cieplnych oraz stany technicznego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji,
  • przygotowanie zaleceń mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku, urządzeń technicznych lub instalacji,
  • ocena opłacalności ekonomicznej realizacji zaleceń dotyczących efektywności energetycznej oraz informacja o możliwych oszczędnościach.