Zarządzanie energią za pomocą systemu EMS: pptymalizacja kosztów i efektywności

Czym jest system zarządzania energią (EMS) i jakie są jego elementy

System zarządzania energią (ang. Energy Management System, EMS) to narzędzie, które służy do monitorowania i kontroli oświetlenia, wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji oraz optymalizacji zużycia energii w różnych sektorach, takich jak przemysł, transport czy sektor publiczny, a także planowanie i koordynacja działań związanych z zużyciem energii.

System zarządzania energią (EMS) składa się z różnych elementów, które pozwalają na kontrolowanie i optymalizację zużycia energii w różnych systemach. Wśród tych elementów można wymienić m.in. monitorowanie i kontrolę zużycia energii, planowanie i koordynację działań, analizę danych oraz raportowanie. Wszystkie te elementy są niezbędne do efektywnego zarządzania energią i osiągnięcia redukcji kosztów.

W dzisiejszych czasach coraz więcej firm stosuje różnego rodzaju narzędzia i produkty, które umożliwiają skuteczne zarządzanie energią. Wśród tych narzędzi znajdują się m.in. koncentratory danych i liczniki energii.

Koncentratory danych: klucz do kontroli i optymalizacji zużycia energii

Koncentrator danych jest urządzeniem, które pozwala na zbieranie i przetwarzanie danych z różnych źródeł, takich jak czujniki, liczniki czy analizatory parametrów sieci. Dzięki temu można skutecznie monitorować zużycie energii i kontrolować procesy związane z jej wykorzystaniem. Koncentrator danych pozwala na integrację różnych systemów i urządzeń, co umożliwia pełną kontrolę nad zużyciem energii i identyfikację obszarów, w których można osiągnąć oszczędności. Idealnym przykładem jest koncentrator Line-EDS-PSS-Pro nowej serii Line firmy Circutor. Urządzenie posiada wbudowany serwer www oraz system Power Studio Scada PRO. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy zminimalizować nasz system, gdyż zbędny staje się zewnętrzny serwer, na którym należałoby zainstalować dodatkowy z reguły płatny system SCADA. Użytkownik ma możliwość dowolnego tworzenia ekranów SCADA oraz tworzenia raportów z zarejestrowanych pomiarów. Line-EDS-PSS-PRO współpracuje nie tylko z dedykowanymi licznikami energii czy analizatorami parametrów sieci firmy Circutor. Posiada on wbudowany moduł Generic Modbus, który umożliwia podłączenie dowolnego miernika, który posiada komunikację Modbus RTU lub Modbus TCP/IP.

Zarządzanie energią za pomocą systemu EMS: pptymalizacja kosztów i efektywności

Koncentrator danych współpracuje z modułami serii Line jak moduł Line-M-20I, który posiada 20 wejść cyfrowych, do których podłączony może być dowolny licznik energii posiadający wyjścia S0 lub dowolny miernik innych mediów (wody, gazu itd.)

Zarządzanie energią za pomocą systemu EMS: pptymalizacja kosztów i efektywności

Jeśli zachodzi potrzeba zdalnego dostępu do naszego systemu EMS koncentrator Line-EDS-PSS-Pro posiada również taką opcję. W tym przypadku należy zastosować kolejny moduł serii Line, a mianowicie Line-M-3G. Jest to moduł komunikacji 3G współpracujący z dowolnym operatorem dostępnym na rynku.

Aby system EMS był kompletny, należy zastosować między innymi mierniki energii. Mogą to być np. liczniki energii z certyfikatem MID np. serii CEM-C21 z pomiarem bezpośrednim do 65A czy też CEM-C31 z pomiarem półpośrednim firmy Circutor . Wyżej wymieniona seria liczników występuje z komunikacją Modbus RTU lub Modbus TCP/IP. Jak zostało wspomniane wyżej koncentrator posiada moduł Generic Modbus więc nie stoi nic na przeszkodzie, aby zastosować inne dostępne na rynku liczniki energii.

Zalety zastosowania koncentratora danych i licznika energetycznego w systemie EMS

Zastosowanie koncentratora danych i licznika energii w systemie zarządzania energią pozwala na pełną kontrolę nad zużyciem energii oraz optymalizację kosztów. Dzięki precyzyjnemu pomiarowi zużycia energii oraz integracji różnych systemów i urządzeń, można skutecznie identyfikować obszary, w których można osiągnąć oszczędności oraz podejmować odpowiednie działania w celu ich redukcji.

Podsumowanie: jak efektywnie zarządzać energią za pomocą EMS

Efektywne zarządzanie energią wymaga stosowania różnego rodzaju narzędzi i produktów, takich jak koncentratory danych i liczniki energii. Dzięki tym urządzeniom można skutecznie monitorować i kontrolować zużycie energii, co umożliwia osiągnięcie redukcji kosztów oraz poprawę efektywności energetycznej.

Marek Winiecki

Marek Winiecki

Product Manager

Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Uzupełnienie informacji pozwoli na szybsze zweryfikowanie firmy i uwzględnienie ustalonych warunków handlowych

Kategorie produktów powiązane z artykułem