Badanie elektrycznych urządzeń oświetleniowych

Badanie elektrycznych urządzeń oświetleniowych według EN 55015 (CISPR 15)

Gauss logo

Jak wskazuje w 27 ustępie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2014/30/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej „W celu ułatwienia oceny zgodności z tymi wymaganiami należy przewidzieć domniemanie zgodności urządzeń zgodnych z normami zharmonizowanymi”. A zatem przeprowadzenie badań zgodnie z normą zharmonizowaną EN 55015 pozwala na określenie domniemania spełnienia wymagań dyrektywy dla urządzenia oświetleniowego.

TdemiX
Czytaj

Innowacja na rynku softstartów

Innowacja na rynku softstartów


SYNERGY – Inteligentny softstart monitorujący parametry pracy silnika

Synergy to zaawansowany softstart zapewniający łagodny rozruch nawet najbardziej wymagających urządzeń, którego obsługa jest niezwykle prosta. Programowanie wykonuje się w 4 krokach poprzez 3,5″ kolorowy i dotykowy wyświetlacz, a szybka parametryzacja jest możliwa poprzez wybor 1 z 41 dostępnych urządzeń, nawet przez osobę, która pierwszy raz programuje softstart. Wartość parametrów rozruchowych jest nastawiana w momencie wyboru aplikacji. Niezawodny rozruch każdego urządzenia zagwarantują nam automatyczne funkcje czuwające nad narastającym momentem rozruchowym silnika, które ewentalnie dopasują czas oraz poziom napięcia rozruchu w przypadku nietypowego startu silnika.

Synergy
Czytaj

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

inepro i sigma
rafineria

Przekładniki prądowe niskiego napięcia są transformatorami jednofazowymi pracującymi w warunkach zbliżonych do stanu zwarcia i umożliwiają pomiar dużych prądów. Służą do zasilania obwodów prądowych w układach pomiarowych i zabezpieczeniowych urządzeń elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 0,72 kV i częstotliwości znamionowej 50 Hz.

Czytaj