Systemy modułowych wygrodzeń bezpieczeństwa

Wygrodzenia bezpieczeństwa SATECH

Zapewnienie bezpieczeństwa związanego z eksploatacją maszyn wymaga stosowania różnych środków i metod zabezpieczeń. Ich dobór i konfiguracja powinna wynikać z przeprowadzonej oceny ryzyka uwzględniającej m.in. rodzaj i stopnień występujących zagrożeń. Z praktyki wynika, że w maszynach duże zagrożenie stwarzają przede wszystkim części ruchome oraz elementy będące efektem mechanicznego przetwarzania materiałów (np. wióry, iskry, odpryski). W celu poprawy bezpieczeństwa w tym zakresie, w zależności od rodzaju ryzyka stosuje się różnego rodzaju osłony i urządzenia ochronne. Wygrodzenia, jako szczególny rodzaj osłon, umożliwiają oddzielenie strefy niebezpiecznej od osoby przebywającej w jej pobliżu i stanowią najskuteczniejszy sposób eliminowania lub znacznego ograniczenia ryzyka.

WYGRODZENIA BEZPIECZEŃSTWA

Wygrodzenia pełnią podwójną rolę – uniemożliwiają dostęp do strefy niebezpiecznej operatorowi maszyny i osobom postronnym, a także zabezpieczają ich przed potencjalnie silnym oddziaływaniem niebezpiecznych elementów emitowanych z wnętrza strefy.

Skuteczność ochronna wygrodzenia zależy między innymi od jego konstrukcji, która powinna wytrzymać możliwe do przewidzenia oddziaływania elementów stwarzających zagrożenie, czyli powinna oprzeć się masie i prędkości wyrzucanych przedmiotów.

Wygrodzenia bezpieczeństwa SATECH

TESTY WYTRZYMAŁOŚCIOWE

TESTY WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Warto wiedzieć, że tylko nieliczni producenci oferują wygrodzenia na których były przeprowadzane testy wytrzymałościowe symulujące wyrzucenie ciężkiego przedmiotu o masie 100 kg od strony strefy wygrodzonej.


INFORMACJE O FIRMIE SATECH

SATECH jest jedną z czołowych europejskich firm, które wyspecjalizowały się w projektowaniu i produkowaniu wysokiej jakości modułowych wygrodzeń bezpieczeństwa. Misją firmy jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu i środowisku pracy zgodnie z wymogami unijnych norm. Produkty SATECH są zgodne z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE oraz normą PN-EN ISO 14120 (Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych).

 

OCENA RYZYKA

Będąc odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w swoim zakładzie pracy należy zadać sobie podstawowe pytania:

  • czy pracownicy są bezpieczni?
  • czy są właściwie dobrane zabezpieczenia, czyli techniczne środki ochronne?
  • czy są spełnione wymagania odpowiednich norm bezpieczeństwa?

Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez podjęcie określonych działań polegających na implementacji odpowiednich rozwiązań i dobór właściwych technicznych środków ochronnych powinny być wykonane na podstawie dogłębnej analizy ryzyka w odniesieniu do konkretnej maszyny.

 

DOBÓR WYGRODZENIA BEZPIECZEŃSTWA

Dobór odpowiedniego wygrodzenia bezpieczeństwa dla danego przypadku, powinien zatem wynikać z wymagań wskazanych w analizie ryzyka, uwzględniających rodzaj konstrukcji osłony, jej wysokość, wypełnienie paneli – blacha, poliwęglan czy siatka, wielkość oczek siatki, a także kwestię zapewnienia operatorowi maszyny dostępu do strefy niebezpiecznej poprzez odpowiednio zabezpieczone drzwi i bramy. Istotną kwestią, której nie można pominąć jest tzw.bezpieczna odległość, która określa minimalny dystans pomiędzy wygrodzeniem a miejscem gdzie występuje zagrożenie. Odległość ta jest uzależniona między innymi od takich parametrów wygrodzenia jak jego wysokość i wielkość oczek siatki.

 

KONSTRUKCJA WYGRODZENIA

W ofercie SATECH dostępne są różne rodzaje konstrukcji wygrodzeń, których wybór powinien być uzależniony od rodzaju zdefiniowanych zagrożeń i specyfiki danej aplikacji. Jeśli chodzi o rozwiązania firmy SATECH, to najczęściej stosowane przez klientów są systemy BASIC, STRONG i ADAPTA. Wygrodzenia te są zbudowane z kilku rodzajów słupków, różniących się między sobą przekrojem i sposobem przymocowania stopy oraz paneli wypełnionych siatką, blachą lub przezroczystą płytą z poliwęglanu. W zależności od wersji i wymagań stosuje się różne elementy łączące słupki z panelami.

 

PODSTAWOWE SYSTEMY WYGRODZEŃ SATECH

System BASIC, ze słupkami 40 x 40 mm przeznaczony jest dla standardowych zastosowań, dla większości rodzajów urządzeń i maszyn
czytaj więcej na stronie producenta SYSTEM BASIC >>

System STRONG wyposażony w słupki 60 x 60 – stosowany jest w warunkach uznanych za ciężkie (np. odgrodzenie gniazd robotów).
czytaj więcej na stronie producenta SYSTEM STRONG >>

System ADAPTA ze słupkami 60 x 60, ale w przeciwieństwie do powyższych systemów siatka jest bez ramy. Dzięki temu panel siatki można w łatwy sposób dopasować na miejscu instalacji do istniejących przestrzeni i kształtów.
czytaj więcej na stronie producenta SYSTEM ADAPTA >>

Nowy system ADAPTA GUARD Producent oferuje już nowy system wygrodzenia z siatkami bez ramy, jest to system ADAPTA GUARD. Wyróżnia się przede wszystkim tym, że jest wyposażony w słupki o wymiarach 50×50 mm i ma mniejszą szczelinę pomiędzy dolną krawędzią panela a podłogą. ADAPTA GUARD zastąpi system ADAPTA, który jest dostępny tylko do końca stycznia 2019 r.

System GREEN FAST Jest to specjalny typ wygrodzenia bez słupków. Panele z ramą są łączone ze sobą za pomocą specjalnych stóp z zaciskiem działającym jak imadło oraz górnej elastycznej klamry. System stosowany jest wszędzie tam gdzie trzeba przede wszystkim ograniczyć dostęp osób postronnych do danego obszaru czy urządzenia, np. do przenośników taśmowych, transporterów czy też do przestrzeni składowania materiałów.
czytaj więcej na stronie producenta GREEN FAST >>

Systemy SATECH standardowo wyposażone są w różne, opatentowane przez producenta specjalne elementy montażowe, które umożliwiają łatwy montaż lub demontaż paneli (tylko przy pomocy narzędzi) do słupków. Dzięki temu zapewniono możliwość szybkiego montażu jak i demontażu paneli w celu uzyskania bezpośredniego dostępu do maszyny na czas jej konserwacji, naprawy czy remontu. Uchwyty montażowe po zdemontowaniu panela nadal pozostają przymocowane do słupka co jest istotne z punktu widzenia zgodności z wymaganiami norm bezpieczeństwa
czytaj więcej na stronie producenta SYSTEMY SATECH >>

Uchwyt montażowy

WYSOKOŚĆ WYGRODZENIA

Przy doborze wysokości wygrodzenia powinno się brać pod uwagę wysokość, na której występuje strefa niebezpieczna oraz wymaganą minimalną bezpieczną odległość wygrodzenia od tej strefy. SATECH oferuje różne wysokości wygrodzeń, dzięki temu możliwe jest ich dopasowanie do istniejących warunków i ograniczeń. Odległość pomiędzy wygrodzeniem a elementem niebezpiecznym powinna uniemożliwiać człowiekowi jego dosięgnięcie, zarówno przez otwory w siatce jak też nad czy pod konstrukcją płotu. Przy ustalaniu tzw. minimalnych bezpiecznych odległości należy odnieść się do normy PN-EN ISO 13857: 2008 (Bezpieczeństwo maszyn – odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych).

Wartości bezpiecznych odległości odczytuje się z tabel uwzględniających rodzaj ryzyka, wysokość wygrodzenia, wysokość, na której występuje zagrożenie oraz wymiary oczek siatki.

 

ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA – SIĘGANIE PONAD KONSTRUKCJĘ OCHRONNĄ PN-EN ISO 13857, 4.2.2

Poniżej zaznaczono odległości bezpieczeństwa wynikające z zastosowania wygrodzenia o wysokości 2 060 mm

Tabela 2
Tabela 2 — Sięganie ponad konstrukcją zabezpieczającą przy wysokim ryzyku
Schemat 1

WIELKOŚĆ OTWORÓW W SIATCE

Wymiary oczek siatki mają wpływ na minimalną odległość w jakiej może być umiejscowione wygrodzenie od od strefy niebezpiecznej.

W przypadku produktów SATECH, panele systemów BASIC i STRONG mają siatkę z otworami o wymiarach 22 x 100 mm. Jest to wymiar mierzony pomiędzy osiami prętów siatki. Biorąc pod uwagę, że pręty mają średnicę 3 mm, faktyczny wymiar oczka wynosi 19 mm x 97 mm. Dzięki temu wygrodzenie można ustawić już 120 mm od strefy niebezpiecznej, wg normy EN ISO 13857, 4.2.4

Wymiary oczek

DOSTĘP PRZEZ OTWORY O REGULARNYCH KSZTAŁTACH

Tabela podaje odległości Sr siatki od strefy niebezpiecznej dla różnej wielkości otworów o regularnym kształcie (szczelina, kwadrat i koło). Wymiar otworu „e” odpowiada najmniejszemu wymiarowi szczeliny lub bokowi kwadratu lub średnicy okrągłego otworu.

Tabela 2

WYPEŁNIENIE PANELI

Specjalny wzór siatki oraz panele z przezroczystego tworzywa umożliwiają swobodną obserwację zabezpieczonych urządzeń przez operatorów nadzorujących proces produkcyjny. Warto pamiętać o tym, że widoczność jest lepsza jeśli siatka jest ciemniejsza niż obserwowany za nią obiekt czy obszar. W zależności od rodzaju zagrożeń jakie może stwarzać maszyna można stosować panele z płytą z poliwęglanu lub blachy.
czytaj więcej na stronie producenta PANELE >>

Panele Satech

DOSTĘP DO STREF NIEBEZPIECZNYCH

Przygotowując projekt wygrodzenia należy uwzględnić kwestię dotycząca zapewnienia operatorowi bezpiecznego dostępu do maszyny. Oczywiście dostęp ten powinien być możliwy tylko wtedy kiedy ustaną wszystkie niebezpieczne funkcje maszyny a ich uruchomienie powinno nastąpić dopiero po opuszczeniu strefy niebezpiecznej przez operatora. SATECH oferuje szeroką gamę różnych konstrukcji drzwi i bram (uchylne, przesuwne, składane, podnoszone), które w połączeniu z urządzeniami ochronnymi takimi jak urządzenia blokujące czy blokujące z ryglowaniem zapewniają wymagane bezpieczeństwo i funkcjonalność.
czytaj więcej na stronie producenta DRZWI >>

 

OPTYMALIZACJA I FUNKCJONALNOŚĆ

Specyfika systemów wygrodzeń firmy SATECH – ich różnorodność, funkcjonalność i modułowa budowa – pozwala realizować nawet bardzo złożone, duże i nietypowe projekty związane z zabezpieczeniem maszyn, a dzięki posiadaniu przez producenta specjalnego oprogramowania do projektowania wygrodzeń możliwa jest maksymalna optymalizacja każdego projektu.

DARMOWE OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIA SATECH

Producent oferuje klientom darmowe oprogramowanie DISEGNA umożliwiające samodzielne przygotowanie projektu wygrodzenia wykorzystujące elementy systemów SATECH.
czytaj więcej na stronie producenta SOFTWARE >>

 

SPRAWDŹ OFERTĘ WYGRODZEŃ FIRMY ASTAT >>

WYPOSAŻENIE POWIĄZANE Z WYGRODZENIAMI

 

brochure  Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz Katalog SATECH

Zapraszam do kontaktu

Specjalista ds. technicznych
Paweł Kędzierski
tel.: 61 840 47 40
e-mail: p.kedzierski@astat.pl

Product Manager
Michał Nowak
tel.: 61 849 80 07
e-mail: michal.nowak@astat.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>