Liczniki częstotliwości

Liczniki częstotliwości

Licznik częstotliwości to przyrząd umożliwiający dokonywanie pomiaru częstotliwości lub prędkości, w oparciu o pomiar liczby impulsów w jednostce czasu (Hz) lub pomiar okresu (funkcja 1/T). Nowoczesny licznik częstotliwości to urządzenie pomiarowo-kontrolne, cechujące się wysoką dokładnością pomiaru dzięki dynamicznej zmianie zasady pomiaru w zależności od sytuacji - dla sygnału o niskiej częstotliwości licznik mierzy okres sygnału i wylicza częstotliwość, dla wyższych częstotliwości mierzy liczbę impulsów w jednostce czasu dostosowanej do wymaganej rozdzielczości. Zmiana metody pomiaru odbywa się automatycznie. Oferujemy liczniki częstotliwości o zróżnicowanym zakresie pomiarowym, spośród których, każdy z naszych klientów, znajdzie rozwiązanie odpowiednie do danej aplikacji.

Liczniki częstotliwości w ofercie ASTATU

Każdy oferowany licznik częstotliwości to urządzenie zgodne z obowiązującymi normami do pracy w przemyśle. W asortymencie dostępne są liczniki zróżnicowane pod kątem parametrów, takich jak np. napięcie zasilania, rozmiar, graniczna częstotliwość, dodatkowe funkcje (np. pomiar czasu przejścia przez piec tunelowy czyli pomiar okresu sygnału ze współpracującego enkodera). Oferujemy zarówno mierniki z wyświetlaczem LED, jak i LCD, wyświetlające nawet 8 cyfr.

Jaki licznik wybrać?

Zastanawiają się Państwo, jaki licznik częstotliwości wybrać? Zapraszamy do kontaktu, zapewniamy profesjonalne doradztwo w wyborze optymalnych rozwiązań.