Przetargi

01.06.2012 – Projekt POIG 8.2 – DOTACJE NA INNOWACJE

Astat Sp. z o. o. na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia, realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn.:

„Elektroniczna platforma wymiany danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą ASTAT Sp. z o.o. a partnerami handlowymi”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Opis i cel projektu:

Projekt zakłada wdrożenie systemu wymiany danych, składających się z sześciu modułów funkcjonalnych dla potrzeb automatyzacji procesów składania zamówień i rozliczeń zachodzących pomiędzy firmą ASTAT Sp. z o.o. a partnerami handlowymi. Celem ogólnym projektu jest usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą ASTAT Sp. z o.o. a podmiotami współpracującymi poprzez integrację systemów informatycznych prowadzącą do automatyzacji współpracy B2B.

Wartość projektu:

1 125 500,00 PLN

Udział Unii Europejskiej:

510 340,00 PLN

Okres realizacji projektu:

Od 01.06.2012 do 31.03.2014