VII edycja Ogólnopolskie Forum Bezpieczna Maszyna

VII edycja Ogólnopolskie Forum Bezpieczna Maszyna

28.09.2021
09:00-16:00 | Szczecin

123 zł

Opis szkolenia

Organizatorzy

VII edycja Ogólnopolskie Forum Bezpieczna Maszyna VII edycja Ogólnopolskie Forum Bezpieczna Maszyna VII edycja Ogólnopolskie Forum Bezpieczna Maszyna

Współorganizatorzy

VII edycja Ogólnopolskie Forum Bezpieczna Maszyna

Termin i lokalizacja

28.09.2021, g. 09:00-16:00, Szczecin

Do kogo skierowane jest Forum?

Forum skierowane jest do personelu technicznego odpowiedzialnego za zgodność maszyn z wymogami bezpieczeństwa, tj. Projektantów, Konserwatorów, Pracowników Służb BHP, Inżynierów i Kierowników Utrzymania Ruchu, jak również do personelu odpowiedzialnego za odbiór oraz oddanie do użytku nowych lub importowanych maszyn, tj. Pracowników Działu Zakupów, Inżynierów Projektu, Kierowników Produkcji.

Zakres tematyczny

Panel I: Zasady kształtowania bezpieczeństwa przy budowie, eksploatacji i modernizacji maszyn

- Wybór metody oceny ryzyka
- Wymagania bezpieczeństwa dla robotów kolaborujących
- Warsztaty: Praktyczne wykorzystanie oceny ryzyka

Panel II: Techniczne środki bezpieczeństwa - zasady doboru i eksploatacji

- Metody zabezpieczania stref niebezpiecznych i ruchomych części maszyn
- Techniczne środki bezpieczeństwa przy projektowaniu i eksploatacji maszyn
- Zastosowanie sygnalizatorów optycznych i dźwiękowych w bezpieczeństwie maszyn
- Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych, jak zwiększyć wydajność przy użyciu systemu Lockout/Tagout
- DYSKUSJA: Co to znaczy (nie)bezpieczna maszyna?

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian.

Zapewniamy

- Udział w Forum (wykłady, warsztaty, stoiska pokazowe, konsultacje techniczne)
- Materiały szkoleniowe
- Catering w przerwach Forum
- Imienny certyfikat uczestnictwa

Koszt

Koszt uczestnictwa w Forum wynosi 123 zł brutto/os. (100 zł netto/os. + 23% VAT). Płatne przelewem na konto bankowe firmy Astat sp. z o.o.

Kontakt

Kwestie merytoryczne:

Michał Gawęcki
Product Manager
694 411 472, m.gawecki@astat.pl

Kwestie organizacyjne:

Anna Gawęcka
Kierownik Centrum Szkoleniowego
61 840 47 08, a.gawecka@astat.pl

VII edycja Ogólnopolskie Forum Bezpieczna Maszyna

Akademia ASTAT

Niezawodne kurtyny bezpieczeństwa pod każdą aplikację!
29 maja 2020

Niezawodne kurtyny bezpieczeństwa pod każdą aplikację!

Kurtyny świetlne Panasonic – gwarancja jakości i bezpieczeństwa.

Czytaj dalej