Seminarium Naukowo-Techniczne
„Jakość Energii Elektrycznej w Przemyśle” 21.11.2018 r.

 

Organizator:

Seminarium Naukowo-Techniczne<br>„Jakość Energii Elektrycznej w Przemyśle” 21.11.2018 r.

Współorganizatorzy:

Seminarium Naukowo-Techniczne<br>„Jakość Energii Elektrycznej w Przemyśle” 21.11.2018 r.Seminarium Naukowo-Techniczne<br>„Jakość Energii Elektrycznej w Przemyśle” 21.11.2018 r.Seminarium Naukowo-Techniczne<br>„Jakość Energii Elektrycznej w Przemyśle” 21.11.2018 r.

Patronat honorowy:

Oddział Białystok Związek Elektro-Wykonawców

Zakres tematyczny:

  • Wymagania przepisów i norm w zakresie jakości energii elektrycznej,
  • Pomiary i diagnostyka układów napędowych,
  • Straty energii elektrycznej w zależności od miejsca przyłączenia układu kompensacyjnego,
  • Sposoby i cele filtracji wyższych harmonicznych w zakładach przemysłowych,
  • Wpływ zmian wartości napięcia na pracę układów zasilających.

Temat:

Seminarium Naukowo-Techniczne pt. Jakość energii elektrycznej w przemyśle

Termin i lokalizacja:

21.11.2018 r. g. 8:30 – 15:00, Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny

Osoba kontaktowa:

Koszt uczestnictwa:

Udział w seminarium jest bezpłatny