Informacje o spółce ASTAT LOGISTYKA

INFORMACJE O SPÓŁCE ASTAT LOGISTYKA Sp. z o.o.

Nazwa: ASTAT LOGISTYKA Sp. z o.o.
Siedziba i adres: ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań
KRS: 0000435562
NIP: 7811880783
REGON: 302234804
Kapitał zakładowy: 500 000 PLN