Informacje o spółce ASTAT

INFORMACJE O SPÓŁCE ASTAT Sp. z o.o.

Nazwa: ASTAT Sp. z o.o.
Siedziba i adres: ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań
KRS: 0000094291
NIP: 7810023663
REGON: 630033055
Kapitał zakładowy: 200 000 PLN