Procedura reklamacyjna

PROCEDURA REKLAMACYJNA W FIRMIE ASTAT SP. Z O.O.

  • Wypełnienie Formularza Reklamacyjnego: Aby zgłosić sprzęt do naprawy, klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej firmy ASTAT pod adresem: https://astat.pl/reklamacje.
  • Nadanie Numeru Sprawy i Zlecenie Kuriera: Po otrzymaniu formularza reklamacyjnego, Specjalista ds. Reklamacji nadaje numer sprawy i zleca kuriera w celu odbioru produktu.
  • Opis Zgłaszanych Wad: W opisie zgłaszanych wad należy zawrzeć wszystkie informacje dotyczące problemów, wraz z opisem sytuacji, w której dana usterka występuje. Opis ten powinien być jak najbardziej dokładny, aby umożliwić szybką diagnozę usterki i skuteczną realizację reklamacji.
  • Opakowanie Sprzętu: Sprzęt musi być zapakowany w oryginalne opakowanie, zapewniające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. W przypadku braku oryginalnego opakowania dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej ochrony podczas transportu firmą spedycyjną.
  • Kompletność Sprzętu: Prosimy o przysłanie sprzętu w komplecie, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na jego funkcjonalność lub mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego działania.
  • Opłaty za Diagnostykę: Jeśli sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny (brak usterki) lub wadliwy (usterka wynikła z błędnej eksploatacji/montażu), serwis pobierze opłatę za diagnostykę oraz koszty przesyłki.
  • Warunki Gwarancji: Zgodnie z warunkami gwarancji informujemy, że obejmuje ona wyłącznie naprawę lub wymianę wadliwego elementu. Nie obejmuje natomiast usunięcia ani pakowania urządzenia w celu wysyłki do dostawcy (sprzedawcy).