INFORMACJE O SPÓŁCE ASTAT Sp. z o.o.
Nazwa:ASTAT Sp. z o.o.
Siedziba i adres:ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań
KRS:0000094291
NIP:7810023663
REGON:630033055
Kapitał zakładowy:200 000 PLN